Centrumontwikkeling Eibergen met nieuw dorpsplein

Na analyse van de situatie in het centrum van Eibergen zijn kwaliteiten en knelpunten benoemd en kansen in beeld gebracht. Deze zijn gepresenteerd aan een taskforce-groep die betrokken wordt bij de concrete uitwerking van de plannen.
Het hoofddoel is het versterken van een eigen identiteit voor het dorp in combinatie met het vergroten van de herkenbaarheid van de ruimtelijke structuur.
Belangrijke ingrediƫnten hiervoor zijn het terugbrengen van herkenbare dorpse wegprofielen, vorming van een centraal dorpsplein met nieuwbouwmogelijkheden en van een duidelijke voetgangerszone met een sterk accent op karakteristieke kastanjebomen.
Voor een beter communicatie met de betrokkenen is voor vier plekken een impressie gemaakt.

Opdrachtgever
Gemeente Berkelland

Opdracht
Visie-ontwikkeling dorpskern

Ontwerp
2015

Terug naar projecten