Enkhuizen Bloemenbuurt

Vervangende nieuwbouw

Slechte kwaliteit van woningen en problemen in verband met wateroverlast hebben Welwonen doen besluiten tot sloop en vervangende nieuwbouw van het noordelijk deel van de Bloemenbuurt. Deze wijkvernieuwing maakt deel uit van de grote herstructureringsopgave van Plan Noord.

Samen met bewoners

Samen met een groter wordende, betrokken bewonersgroep is gewerkt aan de het opzetten van een stedenbouwkundig plan voor de buurt.
Meer parkeren en meer groen
Kenmerkend in het plan dat daar uit is voortgekomen, is dat de hoofdopzet en het huidige karakter van de wijk zijn behouden, waarbij een aanzienlijke uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is gerealiseerd en waarbij een klein buurtparkje zorgt voor meer openbaar groen in de buurt. Het openbaar groen wordt (ook) gebruikt om open water in de buurt te realiseren. In combinatie met drainage wordt daarmee de waterhuishoudkundige situatie verbeterd.

Appartementen

Tegelijkertijd zijn voorstellen gedaan om het aangrenzende groen van de dijkzone beter toegankelijk en beter bruikbaar te maken. Hier op uit kijkend zijn twee appartementengebouwen toegevoegd.
Met het toevoegen van appartementen wordt geanticipeerd op de toekomstige vraag naar woningtypen vanuit een veranderend bewonersprofiel, maar wordt ook bijgedragen aan tenminste behoud van het huidige aantal woningen.

Opdrachtgever
Welwonen

Opdracht
Stedenbouwkundig plan

Ontwerp
2018

Terug naar projecten