Georg Hegelstraat, Apeldoorn

Het project maakt deel uit van een herstructurering in de naoorlogse wijk Zevenhuizen. De wijk kenmerkt zich door een orthogonale verkavelingstructuur in een fraaie, weidse groene woonomgeving. In het beeldkwaliteitplan Zevenhuizen wordt richting gegeven aan de ingrepen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de karakteristieken van de bestaande bebouwing en tegelijk gezocht naar contrasten om de diversiteit in de wijk te vergroten. Kenmerkend zijn de ‘grid’- structuur van de gevels evenals de terughoudendheid van de architectuur; het gebouw vormt de achtergrond voor de groene omgeving.

De twee appartementengebouwen aan de George Hegelstraat liggen tussen een laagbouwbuurtje en de ring door de wijk Zevenhuizen. Door deze situering hebben de bouwblokken twee voorzijdes. De zijde met de entrees is gericht naar de buurt, de andere vormt een front naar de ring en het park aan de overkant. De woningen en buitenruimtes zijn op de parkzijde gericht, dit is tevens de zonzijde.

Opdrachtgever
Woonmensen, Apeldoorn

Opdracht
Stedenbouwkundig plan
Ontwerp 28 seniorenappartementen
Ontwerp terreininrichting

Realisatie
2007 - 2008

Terug naar projecten