Reconstructie historische gevels Prorail

Door wijzigingen aan het spoorwegtracé in Zwolle moet een deel van de bedrijfsgebouwen langs het spoor moet worden afgebroken. De gevels van deze gebouwen zijn overblijfselen van het industrieel erfgoed dat in het verleden de centrale werkplaats van de spoorwegen was. De kenmerkende metselwerkornamenten en monumentale raampartijen van de oorspronkelijke gevels zijn in de loop van de tijd aangetast.

Sacon heeft aan de hand van historisch onderzoek en waardenbepaling door het monumentenadviesbureau, het ontwerp gemaakt van de gevels op de nieuwe positie. Het beeldbepalende karakter blijft overeind door behoud en reconstructie van oorspronkelijke details.

Opdracht
Ontwerp en technische uitwerking reconstructie historische gevels

Opdrachtgever
Prorail

Ontwerp
2017/2018

Terug naar projecten