Markt en zorgwoningen gemengd in Tolbert

Woonbuurtjes

De locatie Sintmaheerdt in Tolbert, met beschermd wonen, werken en zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, wordt herontwikkeld in opdracht van Stichting De Zijlen. Een stedenbouwkundig basisplan voorzag in de realisatie van marktwoningen op het terrein. Rondom een centraal groengebied worden nieuwe zorgwoningen opgenomen in toekomstige woonbuurtjes. Sacon heeft samen met Van Wijnen Noord via een selectie opdracht verkregen voor het verder uitwerken/optimaliseren van het stedenbouwkundig plan, het ontwerpen van de zorgwoningen en de uitwerking van de woonomgeving. Op de locatie zullen naast zorgwoningen en voorzieningen ook marktwoningen gerealiseerd worden.

Herkenbare samenhang

In eerste instantie is het stedenbouwkundig plan gefaseerd en onderverdeeld in drie deelgebieden waarvoor beeldkwaliteitsplannen zijn opgesteld. Uitgangspunt daarbij is een herkenbare samenhang in architectuur van zorg- en marktwoningen binnen de onderscheiden deelgebieden. Sinds 2016 wordt door ons bureau gewerkt aan uitwerking en verfijning van de verschillende (deel)plannen. De woningen per buurt zijn als familie ontworpen, maar binnen deze 'familie' is sprake van een ruime variatie.

Stichting De Zijlen hecht aan individuele ontplooiing en zelfstandigheid van haar bewoners. Kernbegrippen als privacy, keuzevrijheid, participatie en relatievorming staan centraal. De woningen en de woonomgeving zijn zodanig ingericht dat de cliënten zich er prettig voelen: huiselijk, veilig en vertrouwd.

Elke locatie eigen karakter

Het programma kent groepsgerichte vormen van wonen in studio’s of appartementen. Elke groep bestaat uit zes personen. De zorgwoningen worden op vijf plekken gerealiseerd, waarbij elke locatie haar eigen specifieke kenmerken heeft: ligging in het groen, aan de rand van het park of midden in een woonbuurt, in de luwte of aan plekken waar veel reuring zal zijn. Dit ondersteunt een belangrijk uitgangspunt van Stichting De Zijlen dat voor variërende woonwensen en bewoners een goede plek in het plan gevonden moet kunnen worden.

Lees hier meer over de deelgebieden:

Dobbetuin, Tolbert

Tolbertervaart &Parkzone, Tolbert

Opdrachtgever
De Zijlen, Tolbert
Van Wijnen Noord, Gorredijk

Opdracht
Stedenbouwkundige uitwerking
Ontwerp woonomgeving
Ontwerp woningen

Realisatie 1e plandeel
2013

Terug naar projecten