Breedeweg & Meidoornplantsoen

Breedeweg vormt een kleine, wat afgelegen kern binnen de gemeente Groesbeek. In de jaren ’60 is hier een aantal (56) identieke systeemwoningen, het zogenaamde PÉ-GÉ-type, gerealiseerd. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan deed geen recht aan de kleinschaligheid en de bijzondere landschappelijke kwaliteit met veel hoogteverschil van de locatie. De woningen verkeerden in een slechte bouwtechnische staat. Er was sprake van een bewonersgroep die daar reeds lange tijd woonde, velen zelfs vanaf het ‘eerste uur’. Dit geeft enerzijds de verbondenheid met de locatie weer, maar anderzijds de vergrijzing.

Om beter bij de locatie aan te sluiten heeft de buurt heeft een nieuwe stedenbouwkundige structuur gekregen en een daarop afgestemd omgevingsinrichtingsplan. De nieuwe woningen bestaan uit een variatie van woningtypes en hebben een betere afstemming op de huisvesting voor ouderen.

Opdrachtgever
Oosterpoort Wooncombinatie

Opdracht
Aanpassing stedenbouwkundige structuur
Verbetering woonomgeving
Sloop 47 woningen
Renovatie 9 woningen
Nieuwbouw 39 woningen in diverse typen

Realisatie
2002

Terug naar projecten