Meidoornplantsoen

Breedeweg vormt een kleine, wat afgelegen kern binnen de gemeente Groesbeek. In de 60-jaren is hier een aantal identieke systeemwoningen, het zogenaamde Pé-Gé-type, gerealiseerd. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan deed geen recht aan de landschappelijke aspecten en kleinschaligheid van de locatie. De woningen verkeerden in een slechte bouwtechnische staat.
Er was sprake van een bewonersgroep die daar reeds lange tijd woonde, velen zelfs vanaf het ‘eerste uur’. Dit gaf enerzijds de verbondenheid met de locatie weer, maar anderzijds de vergrijzing. Sacon was gevraagd alternatieven voor de locatie te ontwikkelen.

Naast een betere stedenbouwkundige structuur vormden variatie in woningtype en een betere afstemming op de huisvesting voor ouderen het uitgangspunt. Tenslotte wilde de corporatie een gedeelte van de woningen verkopen, teneinde ook in de eigendomsverhoudingen de variatie door te voeren.

Opdrachtgever
Oosterpoort Wooncombinatie

Opdracht
Aanpassing stedenbouwkundige structuur
Verbetering woonomgeving
Sloop 47 woningen
Renovatie 9 woningen
Nieuwbouw 39 woningen in diverse typen

Terug naar projecten