Molenveld, Doesburg

In intensieve samenwerking met de klankbordgroep is het plan voor de nieuwbouw ontwikkeld. De bouwblokjes worden in nagenoeg de oorspronkelijke rooilijnen geplaatst en hebben net als de oorspronkelijke woningen in de omgeving een eenvoudige hoofdvorm. Het karakter wordt bepaald door de toevoeging van fijnzinnige vormelementen en details. Hoekaccenten, dakkapellen, vormgeving van entreedeuren, tuinmuurtjes en een afgewogen gebruik van kleur en materiaal versterken het oorspronkelijke tuindorpkarakter. Naast de nieuwbouw blijven ook bestaande woningen gehandhaafd. Om de nieuwe woningen daarop goed aan te sluiten zijn nok- en goothoogtes afgestemd op de omliggende bebouwing. De openbare ruimte krijgt een herinrichting met een eenduidige opzet van het straatprofiel, ook weer passend bij het oorspronkelijke tuindorp. Binnen de bestaande begrenzingen is een profiel ontworpen met een prominente plek voor de voetganger. Het parkeren wordt geconcentreerd aan één zijde en gecombineerd met parkeerkoffers tussen de bebouwing of het achterterrein van de nieuwbouw. De overgang naar de privé-tuin wordt vormgegeven door een haag welke, tezamen met vakbeplanting en nieuw te planten bomen, zorg zal dragen voor een groene identiteit.

Opdrachtgever
Woonservice IJsselland

Opdracht
Stedenbouwkundig plan herstructurering
Architectuur
9 seniorenwoningen
8 eengezinswoningen
22 appartementen

Ontwerp
2010-2011

Terug naar projecten