Ontwikkelingsperspectief voor Nooterhof/Enexis gebied, Zwolle

Door Sacon werd geconstateerd dat de eigenaren/gebruikers van de Nooterhof- en de Enexisterreinen in Zwolle niet op de hoogte waren van elkaars ambitie, visie en plannen.
Om te bezien of samenwerking meerwaarde zou kunnen opleveren, heeft Sacon voor de participanten van het gebied een brainstormsessie georganiseerd. De positieve resultaten van deze bijeenkomst hebben geleid tot een denkrichting ofwel een ontwikkelingsperspectief voor het hele gebied.
Het ontwikkelingsperspectief laat op een inspirerende wijze de kansen en mogelijkheden van het gebied zien.

De denkrichting voor de ontwikkeling van de het hele gebied is gebasseerd op de drie pijlers:

  • Recreatie/ontspanning.
  • Educatie/praktijkonderwijs.
  • Bedrijvigheid/werkgelegenheid.

Als motto voor de ontwikkelingsstrategie is het thema ‘Duurzaamheid’ genomen omdat ontwikkelingen in de Nooterhof en het terrein hiertoe aanleiding geven. Enexis heeft duurzaamheid en energietransitie als beleidsuitgangspunt en het onderwijs wil zich meer profileren op het terrein van duurzaamheid.

De denkrichting, die wordt ondersteund door de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel, wordt momenteel nader uitgewerkt.
Op basis van dit uitgewerkte planvoorstel zullen door de participanten beleidskeuzes worden gemaakt die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.

Opdrachtgevers
Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Enexis, Landstede,
Waterschap Groot Salland, Milieuraad Zwolle

Opdracht
Stedenbouwkundig onderzoek, visiedocument

Realisatie
2015 - 2030

Terug naar projecten