Integraal stedenbouwkundig concept voor 'Duurzaam' Nooterhof-Marslanden A

Het gebied Nooterhof-Marslanden A ten zuidoosten van het centrum van Zwolle maakt deel uit van de groene vingerstructuur van de stad. Zonder het van elkaar te weten waren verschillende partijen en belanghebbenden in het gebied op hun 'eigen terrein' bezig met toekomstige ontwikkelingen. Door gesprekken met Sacon ontstond het besef dat door samenwerking meerwaarde zou kunnen ontstaan. Gezien de doelstellingen van de afzonderlijke organisaties werd 'duurzaamheid' al snel gezien als het hoofdthema voor de gebiedsontwikkeling. Accenten werden gelegd op natuur, natuurbeleving, energietransitie en water.
Verschillende ideeën zijn door Sacon verbeeld in een integraal stedenbouwkundig concept voor de Nooterhof-Marslanden A.
Het stedenbouwkundig concept laat een toekomstige gebiedsontwikkeling zien met mogelijkheden voor recreatie, educatie en bedrijvigheid met als hoofdthema 'duurzaamheid'. Naast Enexis zullen op het toekomstige bedrijventerrein organisaties worden gehuisvest die op een innovatieve wijze zijn betrokken bij o.a. de thema's energietransitie en water.
Door de natuurlijke inrichting van het gebied komt de recreant/passant op een ongedwongen en spontane wijze in contact met diverse duurzaamheidsaspecten.
Ook zullen de ROC's voor het praktijkonderwijsdeel gebruik maken van de locatie en van de aanwezigheid van de innovatieve bedrijven.

Opdrachtgevers
Enexis
Gemeente Zwolle
Waterschap Groot Salland
Landstede
Milieuraad Zwolle
Financiële bijdrage van Provincie Overijssel

Opdracht
Onderzoek mogelijkheden integrale gebiedsontwikkeling Nooterhof-Marslanden A in Zwolle.

Ontwerp
2015

Terug naar projecten