Nul-Op-De-Meter Woningrenovatie Nieuw Buinen

De Nul-Op-De-Meter renovatie in Nieuw Buinen is onderdeel van de herstructurering van een uitbreidingswijk uit de jaren zestig. Het stedenbouwkundig ontwerp van Bugel Hajema vormt de basis voor de herstructurering. De aanleg van een nieuwe watergang ‘Het Nije Daip’ vormt de ruggengraat voor de buurt met ruimte voor groen, water en recreatie en sluit aan bij de oorspronkelijke veenkoloniale structuur van het dorp.

De karakteristiek van de woningen wordt sterk bepaald door de periode waarin ze zijn gebouwd en bestaat uit seriematige bouwblokken van een aantal verschillende typen woningen. De ambitie is een buurt een nieuwe, eigentijdse duurzame identiteit passend bij het dorpse, groene en landelijke karakter van de omgeving te realiseren.

Uitvergroting van de bestaande diversiteit van de bouwblokken en accentuering van de karakteristieken van de gevels met een frisse, duurzame uitstraling bepalen het nieuwe architectonisch beeld.

De renovatie van de 109 woningen maakt deel uit van het landelijk project ‘de stroomversnelling’ en wordt in 3 fasen gerealiseerd i.s.m. VolkerWessels. Ervaringen uit eerdere fase worden ingezet om de ingrepen in de latere fasen te optimaliseren. Er is gestart met een experimentele fase waarin drie pilotwoningen zijn gerealiseerd. In deze fase zijn verschillende energieconcepten en bouwmethodes beproefd om te komen tot kwaliteitsverbetering en reductie van kosten en bouwtijd. Het bouwproces en de logistiek op de bouwplaats zijn geoptimaliseerd, waarbij woningen kunnen in één dag worden voorzien van een nieuwe schil.

Opdrachtgever
Lefier

Opdracht
Architectonisch ontwerp Nul Op de Meter renovatie109 woningen
Ondersteuning bouwkundige integratie techniek en gebouw (BIM)
Uitgevoerd door VolkerWessels

Realisatie
2013 – 2016

Terug naar projecten