Wijkvernieuwingsproces in samenwerking met bewoners

De Oost-Indische buurt heeft kleine vriendelijke woningen en een duidelijke stratenstructuur. De rand van de buurt is stedelijk met karakteristieke beneden- en bovenwoningen en enkele poorten. Door de woningcorporatie is vastgesteld dat de woon- en bouwtechnische kwaliteit van deze vooroorlogse woningen niet voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en dat renovatie geen haalbare optie is. In een goede samenwerking met bewonerswerkgroepen is Sacon gestart met het wijkvernieuwingsproces. Door veel gesprekken, huisbezoeken, buurtwandelingen, schetsen van mogelijkheden en onmogelijkheden en het bieden van kansen, is tot een wijkvernieuwingsplan gekomen. Het wijkvernieuwingsplan gaat uit van betaalbare vervangende nieuwbouw voor een- en tweepersoons huishoudens, eenoudergezinnen en zelfstandig wonende ouderen.

In de stedenbouwkundige opzet van de vernieuwde buurt is rekening gehouden met:

  • De kenmerkende knusheid van straten.
  • De karakteristieke poorten/onderdoorgangen.
  • Verruiming van het parkeren.
  • Architectonische kenmerken van de huidige bebouwing.
  • Sociale veiligheid en contacten.
  • Inrichting openbare ruimte.

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het betaalbaar maken en houden van de nieuwe woningen, zodat ze bereikbaar blijven voor de huidige bewoners.

Opdrachtgever
Woningcorporatie Elkien

Opdracht
Stedenbouwkundig plan
Onderzoek woningtypologie

Realisatie
2016 - 2018

Terug naar projecten