Schilderskwartier, Apeldoorn

Onder het motto 'Van Duurzaam naar Huurzaam' ontwikkelde Sacon, in samenwerking met de coalitie bestaande uit VolkerWessels, INNAX, New Urban Green, BOOM en Compaenen, plannen voor het energieneutraal renoveren van 188 woningen in het Schilderskwartier in Apeldoorn.
Het was voor de eerste keer dat in Nederland plannen werden ontwikkeld om na-oorlogse woningen zodanig te renoveren waardoor de woonkwaliteit toeneemt en de energienota achterwege kan blijven. Naast woonkwaliteit, toekomstwaarde, gebruiksgenot, participatie en acceptatie door de bewoners, exploitatie en duurzaamheid staat in ons plan betaalbaarheid centraal, zowel voor de huurders als voor de woningcorporatie De Goede Woning. De woonlasten voor de energieneutrale woningen blijven voor de huurders de komende veertig jaar gelijk (huurstijging volgt inflatie) aan de huidige woonlasten. Daarbij worden schaalvoordelen en duurzame kansen op woning- en wijkniveau optimaal benut. Exploitatie en onderhoud voor de komende 40 jaar kunnen worden gegarandeerd.

Het totale proces werd ondersteund door het programma 'Energiesprong' van Platform 31. Voor verdere informatie zie http://www.woningconcepten.nl/vanduurzaamnaarhuurzaam of Van Duurzaam naar Huurzaam op facebook.

Opdrachtgever
De Goede Woning, Apeldoorn

Selectie
Duurzaam en energieneutraal transformatieconcept 188 woningen met gelijkblijvende woonlasten
Visie woonomgeving

Ontwerp
2012

Terug naar projecten