Schrijversbuurt, Gendringen

De Schrijversbuurt, een 60-er jaren wijk, vormde met zijn lange rijen aaneengesloten woningen een naargeestig straatbeeld. Dit monotone beeld van 180 identieke woningen was voor Gendringen van een opvallend grote schaal. Slechte technische staat, eenzijdig woningbestand, parkeeroverlast en kwaliteit woonomgeving vormden andere grote problemen. Bewoners hebben op een informatiemarkt van Wonion, waar acht architectenbureaus hun visie op de wijk presenteerden, toen met grote meerderheid voor Sacon gekozen.

Om voldoende variatie in de renovatie en nieuwbouw te waarborgen zijn hier twee bureaus aan toegevoegd. Belangrijkste onderdelen van de renovatie waren de aanpak van de buitenschil, de afwisseling in het gevelbeeld, het bereiken van meer transparantie in de buurt, de versterking van de stedenbouwkundige samenhang en de verlaging van de parkeerdruk in de straten. Door de aaneengesloten rijbebouwing te knippen, middels het inkorten van de blokken, is er meer ’licht en lucht’ in de buurt gekomen. De combinatie van geschakelde vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen met blokjes zorgt voor afwisseling in de straten en voor een betere aansluiting met zijn omgeving. Door deze ingrepen is ook de parkeerdruk in de straten aanzienlijk afgenomen. Toepassing van erkers zorgen voor geleding van gevels en versterken de relatie met de straat. De toegepaste materialisatie geeft de wijk een duurzame uitstraling en meer verwantschap met de omliggende bebouwing.

Naast de renovatie en nieuwbouw is tevens de herinrichting van de openbare ruimte doorgevoerd. Nieuwe doorsteekjes dragen bij aan een levendiger buurt en versterking van de sociale contacten. Hoge waardering van bewoners en het feit dat de wijkaanpak als voorbeeld voor andere buurten wordt genoemd, getuigen van het succes. Aardig detail is dat het project voor de Architectuurprijs van de Achterhoek 2009 is genomineerd.

Opdrachtgever
Wonion

Opdracht
Herstructurering Schrijversbuurt

Realisatie
2006

Terug naar projecten