Seniorenwoningen, Westerbork

Woongebouw ‘t Derkshoes is bedoeld voor zelfstandige bewoners met een zorgvraag tot en met ZZP4. De locatie ligt naast woonzorgcentrum ’t Derkhoes, van waaruit de nodige zorg kan worden verleend. Wonen en woongenot staan centraal. Uitgangspunt is dat ook mensen met een zorgzwaartepakket 4, met ondersteuning, zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven voeren. Zich optimaal vrij kunnen bewegen binnen en buiten de woning. Het wonen op een herkenbare plek aan een (beschutte) galerij rondom een hof biedt een veilige woonomgeving. In het complex is ruimte om vorm te geven aan individuele woonbehoeften zoals tuinieren, klussen, ontmoeten, privacy, individualiteit en herkenbaarheid van de eigen plek. Formele en informele ontmoetingsplekken, uitnodigend ingericht, helpen bij het zien en gezien worden. Dat brengt levendigheid in het gebouw en de buurt en verkleint het sociale isolement.

Op de locatie komen twee identiteiten bij elkaar: de noordzijde is landelijk met een gevarieerde bebouwing, grasbermen en monumentale bomen, aan de zuidzijde ligt een kleinschalig nieuwbouwwijkje met aansluitend het woonzorgcentrum ‘t Derkshoes. Het woongebouw bestaat uit drie bouwdelen in twee bouwlagen met kap, met de kopse zijde naar de noordzijde. De woningen in deze bouwdelen hebben een tweezijdige oriëntatie. De woningen op de begane grond hebben hun voordeur aan de collectieve tuin. Indien gewenst is het mogelijk om de woningontsluiting via een binnengang te organiseren (gemeenschappelijke hoofdentree). Het verbindende bouwdeel aan de zuidzijde heeft een hoogte van twee bouwlagen. Aan de verbindingsgang liggen op de begane grond de bijzondere voorzieningen voor bewoners en personeel zoals de ontmoetingsruimte, bergingen en kantoorruimten.

Opdrachtgever
Woonservice, Westerbork

Opdracht
34 zorgtoegankelijke appartementen

Ontwerp
2015-2018

Terug naar projecten