Zorgwoningen Tolbertervaart

Op locatie Sintmaheerdt wonen een relatief groot aantal cliënten met een hoge zorgvraag. Deze doelgroep wordt gecategoriseerd als een groep met een zeer intensieve begeleidingsvraag. Voor deze doelgroep heeft Sacon in opdracht van Stichting De Zijlen plannen voor nieuwbouw ontwikkeld op een landelijk gelegen kavel aan de Tolbertervaart. De ligging is bij uitstek geschikt voor de doelgroep vanwege de landelijke en beschutte omgeving van het terrein. Daarnaast biedt de directe nabijheid van Sintmaheerdt, met alle voorzieningen en dagbestedingfaciliteiten een meerwaarde.

Het programma vraagt gepaste huisvesting in de vorm van studio’s voor 18 cliënten en een aantal tijdelijke opvangplekken. De studio’s worden geclusterd tot vier groepswoningen: drie groepen van vier cliënten onder één dak en één groep van zes cliënten in een zelfstandig gebouw. Daarnaast komen er op het terrein personeelsruimten en dagbesteding- en rustruimten voor de bewoners. Deze functies worden ondergebracht in een derde gebouw.

Het ontwerp reageert op de landelijke context door de verkavelingopzet: een gebouwensemble rondom een erf. In materiaal en vorm is sprake van een duidelijk hoofdgebouw en twee bijgebouwen. Met de aansluiting van de kavel op de omgeving wordt de huidige kwaliteit als uitgangspunt genomen De bestaande singelbeplanting rondom het erf wordt gehandhaafd en, waar nodig, aangevuld.

Opdrachtgever
Stichting De Zijlen, Leek

Opdracht
Stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp
21 zorgwoningen en ondersteunende voorzieningen voor mvg cliënten

Ontwerp
2016-2017

Terug naar projecten