Visiedocument en ruimtelijk ontwikkelingsconcept voor De Hartenberg

Op het terrein van De Hartenberg wonen cliënten met een complexe zorgvraag die een beschutte omgeving nodig hebben. Het terrein is opgezet om 800 cliënten te huisvesten en heeft een breed voorzieningenniveau, anno 2013 wonen er 200 cliënten. Het terrein is in potentie een prachtige plek, overal is de natuur voelbaar. Het terrein ademt licht, lucht en ruimte en biedt veel kansen om een zeer aangename woon- en werkomgeving te zijn. In de loop der jaren is echter een hybride indeling ontstaan. De inrichting is veelkleurig en willekeurig en (daardoor) ontbreken een structurerend kader en een eigen identiteit.
‘s Heeren Loo wil het terrein revitaliseren en er een aantrekkelijke woonomgeving creëren voor 300 bewoners.

Sacon heeft in samenspraak met 's Heeren Loo de ambitie en de zorgvisie van ‘s Heeren Loo voor het terrein verwoord en gebundeld in een visiedocument. In dit document zijn deze tevens door ons vertaald in een ruimtelijk ontwikkelingsconcept. Vervolgens is hierover draagvlak gecreëerd bij bestuurders en ouders. Het document fungeert nu als kapstok en als basis voor verdere uitwerkingen voor zowel de inrichting van de openbare ruimte, als de woningen en de voorzieningen. Daarnaast fungeert de rapportage als uitgangspunt voor marktonderzoek, het financieel onderbouwen van verschillende scenario’s en het voeren van overleg met beleidsmakers. De eerste stappen in de revitalisering zijn inmiddels genomen.

Opdrachtgever
Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep

Opdracht
Ontwikkelen ruimtelijke visie
Formuleren en bewaken stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden
Onderzoek herstructureringsmogelijkheden bestaande bouw

Ontwerp
2013-2014

Terug naar projecten