Wijkcentrum, Ede

Het wijkcentrum dat, zowel letterlijk als figuurlijk, als verbinding dient te functioneren tussen de bestaande wijk Veldhuizen en de in ontwikkeling zijnde nieuwe wijk Kernhem moet een plek zijn waar mensen zich thuis voelen. De locatie maakt onderdeel uit van het deelgebied ‘landgoed’. Het gebouwconcept van het wijkcentrum is daarom geïnspireerd op authentieke landgoedbebouwing.

De plattegrond is zo georganiseerd dat de verschillende individuele gebruikers hun plek hebben. De uitnodigende en centrale entree ligt in het midden. Via deze ruimte is er daglicht toetreding tot diep in het gebouw en zijn de looplijnen kort en de zichtlijnen lang. Sfeervolle ruimtes ontstaan mede door de gekozen gebouwvorm met een dubbele kap. Door de constructieve hoofdopzet is het gebouw zeer flexibel.

Opdrachtgever
Gemeente Ede
Welzijnsorganisatie Welstede

Opdracht
Prijsvraag: Visie nieuwbouw wijkcentrum ‘Het nieuwe landgoed’

Ontwerp
2013

Terug naar projecten