Renovatie 48 woningen naar label A in Zeebuurt, Harderwijk

De Zeebuurt ligt bij de haven van Harderwijk en is gebouwd in de wederopbouwperiode ondermeer voor arbeiders van de Zuiderzeewerken.

Woningcorporatie Uwoon wil de woningen renoveren naar label A met een levensduurverlenging van 50 jaar. Het team bestaande uit Van Norel Bouwgroep, Sacon, Slim Renoveren en Idea heeft de opdracht verworven om de woningen te renoveren. Hierbij is gekozen voor een model waarbij op korte termijn label A behaald wordt, maar waarbij in de toekomst een stap naar energieneutraal renoveren mogelijk blijft. Maatregelen die nu worden uitgevoerd moeten deze toekomstige stap niet in de weg staan.

Bij de renovatie van de bouwkundige schil blijven karakteristieke architectonische elementen, zoals schoorstenen, bijzondere metselwerk- en kozijndetails behouden of hersteld. Bij kozijnvervanging wordt de oorspronkelijke raamindeling en voordeuren zoveel mogelijk teruggebracht. Naast het aanpakken van de bouwkundige schil wordt de woonkwaliteit verbeterd door het vergroten van de badkamers en vernieuwen van keukens en sanitair. Optioneel kunnen bewoners gebruik maken van de regeling van Uwoon om zonnepanelen te plaatsen op het woning.

Opdrachtgever:
Uwoon

Opdracht:
Renovatie 48 sociale huurwoningen,
Zeestraat, Laan 40-45 en Wouter van Damstraat
37 label A
11 label C

Ontwerp:
2017

Terug naar projecten