Energienotaloos wonen in Arnhem

Het plangebied, bestaande uit 124 woningen, 8 appartementen een zorgcomplex vormt de schakel tussen de bestaande bouw en de gezichtsbepalende nieuwbouw, die aan de Immerlooplas gerealiseerd gaat worden. De woningen zijn ontworpen binnen de thema’s ‘traditioneel’ in aansluiting op de bestaande straten en ‘uitkijkend’ aan de plas. De types zijn zodanig verschillend uitgewerkt, dat een gevarieerde woonbuurt ontstaat qua prijs en programma.

Binnen het project zijn 14 huurwoningen en 13 koopwoningen energieneutraal uitgevoerd. Deze zogenaamde ‘energiethuiswoningen’ zijn door Volkshuisvesting verhuurd middels een woonbundel. De woningen zijn energienotaloos, dat wil zeggen dat de bewoners geen energielasten meer betalen, maar alleen huur. Het maandelijkse bedrag, dat bewoners normaliter zouden betalen aan energielasten, is verrekend in de huurprijs, waardoor de corporatie in staat is te investeren in extra maatregelen om het energiegebruik te minimaliseren en energie op te wekken. Per saldo zijn de bewoners circa 30 euro per maand goedkoper uit. Ze huren dan ook een energieneutrale woning, een woning die jaarlijks evenveel energie opwekt, als de bewoner (gemiddeld) verbruikt.

Per woning kunnen gezinssituaties behoorlijk verschillen. Daarom kunnen de bewoners kiezen uit 3 woonbundels, zodat de bundel past bij de gezinsgrootte en de mate waarin iemand thuis is. Als je meer verbruikt dan bij je bundel past, betaal je bij. Zo worden bewoners nog steeds gestimuleerd om zuinig om te gaan met energie.

De energienotaloze woningen zijn ‘all electric’ en hebben geen gas aansluiting. Om het energie gebruik te minimaliseren zijn ze voorzien van extra goede schilisolatie, triple glas en warmteterugwinning uit douchewater en ventilatielucht. Desondanks is de woning niet ‘potdicht’: er wordt geventileerd met frisse buitenlucht. Zonnecollectoren leveren warm water voor verwarming en warm tapwater, aangevuld met een warmte opgewekt middels een luchtwarmtepomp. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt m.b.v. zonnepanelen op het dak.

Energieneutraal wonen betekent voor de bewoner extra comfort door de goede isolatie en lage temperatuurverwarming tegen lagere woonlasten.

Opdrachtgever
Volkshuisvesting, Arnhem

Opdracht
89 goedkope, middeldure woningen, waarvan 27 energieneutrale woningen

Realisatie
2013-2014

Terug naar projecten