Seniorenwoningen, Westerbork

Het woongebouw biedt zelfstandige woonruimte aan senioren met een zorgvraag. Uitgangspunt is dat ook mensen met een zorgzwaarte pakket vier, met ondersteuning, zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven voeren.  Het wonen op een herkenbare plek aan een (beschutte) galerij rondom een hof biedt hen een veilige woonomgeving met ruimte om vorm te geven aan individuele woonbehoeften zoals tuinieren, klussen, ontmoeten, privacy, individualiteit. Vanuit het naastliggende woonzorgcentrum ’t Derkshoes kan de nodige zorg worden verleend.

Op de locatie komen twee identiteiten bij elkaar: de noordzijde is landelijk met een gevarieerde bebouwing, grasbermen en monumentale bomen, aan de zuidzijde ligt een kleinschalig nieuwbouwwijkje. Het woongebouw bestaat uit drie bouwdelen in twee bouwlagen met kap en gegroepeerd rond twee hoven die zich openen naar de noordzijde. De woningen hebben een tweezijdige oriëntatie en op de begane grond hun voordeur aan het hof, tevens collectieve tuin.

Contact opnemen