Aanpassing historische centrale werkplaats NS

Als gevolg van de geplande uitbreiding van het spoortracé in Zwolle heeft Prorail aan SACON architecten gevraagd onderzoek te doen naar gedeeltelijke sloop aan de noordzijde van bedrijfshal waarin Quantiparts Zwolle, een dochter van Wärtsilä Nederland zijn huidige bedrijfsvoering heeft.

Authentiek
Oorspronkelijk waren deze hallen uit 1914-1916 onderdeel van de Centrale werkplaats van de staatsspoorwegen in Zwolle. De authentieke opzet is in dit gedeelte van de Centrale werkplaats nog altijd goed herkenbaar. Voorbeelden hiervan zijn de rijk gedetailleerde gevels met deklijsten, spaarvelden en reeksen met getoogde rondboogvensters. Binnen zijn o.a. de kapconstructies met ijzeren polonceauspanten bewaard gebleven. Aan SACON architecten is gevraagd met respect voor de architectuur zorgvuldig ruimte te creëren voor de toekomstige spooruitbreiding.

BIM
Op basis van de Pointcloud* is de bestaande situatie gedigitaliseerd en gemodelleerd in een BIM model. In dit model is ook het te slopen deel en de nieuw te maken gevels verwerkt. Op deze manier ontstaat een geïntegreerd model van bestaand, sloop en nieuwbouw. (zie 1e afbeelding)

Stenen gemodelleerd in 3D
De nieuwe gevel wordt grotendeels in prefab beton uitgevoerd waarbij aan de buitenzijde steenstrips worden aangebracht. Op basis van de steenspecificatie zijn alle stenen in kettingverband apart gemodelleerd in het 3D-model. Met dit resultaat gaat de prefableverancier aan de slag. Door zorgvuldig modelleerwerk zijn wij als architect verzekerd dat iedere steen straks juist op zijn plek komt.

De meerwaarde van Pointcloud
Het vertrouwen in de nauwkeurigheid, de interpretatie en verwerking van een pointcloud is door dit project erg gegroeid. We hebben er voor gekozen om het digitale gebouwmodel na te meten ter plaatse van essentiële aansluitingen met de nieuw te maken gevel. De resultaten van deze controlemeting waren verrassend goed en geconcludeerd kan worden dat een pointcloud grote meerwaarde heeft bij het in kaart brengen van een bestaande situatie.

*Pointcloud
Een Pointcloud is een verzameling van punten in een 3D-ruimte waarbij deze punten gezamenlijk het bestaande gebouw vormen. Deze verzameling wordt opgeslagen in een digitaal bestand en is bruikbaar binnen een CAD-omgeving zodat het bestaande gebouw gemodelleerd kan worden. Een groot voordeel van deze werkmethode is dat je veel minder vaak op locatie hoeft te zijn om onderdelen in te meten. Daarnaast is het niet nodig op grote (onbereikbare) hoogten te meten omdat de pointcloud over grote afstanden het bestaande gebouw in kaart kan brengen. Belangrijk is te weten dat de scanner alleen zichtbare delen in kaart brengt.

Laatste nieuws