vrijdag 19 juli 2019

Gewonnen selectie Blaricummermeent.

Voor twee deelgebieden ontwierpen wij 14 twee-onder-een-kap woningen en 3 vrijstaande woningen.
De karakteristieken van het oude dorp Blaricum vormden het uitgangspunt voor de architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Lees meer

dinsdag 2 juli 2019

Onthulling bouwbord de Westerkim

‘Een bord waarmee we aan de hele gemeenschap van Hoogeveen laten zien: wij krijgen een nieuw thuis’, sprak Ria Knotters namens de Raad van Bestuur.

Lees meer

vrijdag 28 juni 2019

ZAP avond in de Theodorakapel over architectuur en toewijding

Afgelopen week was er in de gerenoveerde Theodorakapel in de wijk Kamperpoort een open avond. Hanneke Rinkel gaf een toelichting op het ontwerp van het klooster en het bijzondere herontwikkeling- en renovatieproces. Docent levensbeschouwing Mink de Vries ging in op het gedachtegoed van de hedendaagse toewijding (Moderne Devotie) en de betekenis er van voor de (kerkelijke) architectuur van de kapel.

Lees meer

dinsdag 18 juni 2019

Bewoners Lassuslaan kiezen ontwerp kopgevel

Vorige week hebben de 105 bewoners van de flat aan de Lassuslaan mogen stemmen op drie ontwerpen van Sacon voor een nieuwe kopgevel. Met een overgrote meerderheid is gekozen voor de gevel waarop de componist Lassus is afgebeeld.

Lees meer

dinsdag 4 juni 2019

Rondje langs eigen werk

Vlak na een oplevering zijn onze opdrachtgevers, de toekomstige gebruikers, de bouwers en wij doorgaans trots op het resultaat. Maar nieuwbouwplannen moeten ook altijd even ‘in bezit genomen worden’.

Lees meer

vrijdag 24 mei 2019

Opening nieuw dorpshart op zorgterrein de Hartenberg van ’s Heeren Loo

Zaterdag 18 mei was de officiële opening van het nieuwe Hart van de Hartenberg in Wekerom. In samenwerking met Sacon is een plan voor revitalisatie uitgewerkt en gebundeld in een zorgvisie. Ook hebben wij het ontwerp gemaakt voor de transformatie van het bestaande kerkgebouw tot een uitnodigende plek om te verblijven en te ontmoeten.

Lees meer

donderdag 23 mei 2019

Sacon ontwerpt gezamenlijk woonzorgerf in Urk

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), Stichting Philadelphia Zorg, Triade Vitree en de Gemeente Urk hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van een nieuw te bouwen woonzorgerf op Urk. Het door Sacon ontworpen plan is met groot enthousiasme ontvangen.

Lees meer

woensdag 15 mei 2019

Ministerieel bezoek aan HSK20

De ministers Ollongren en van Nieuwenhuizen en staatssecretaris van Veldhoven brachten gisteren een informeel werkbezoek aan Zwolle. Dit werkbezoek stond in het teken van Stedelijke ontwikkelingen in Zwolle. Het gezelschap maakte een wandeling door de stad en stond even stil bij HSK20.

Lees meer

donderdag 9 mei 2019

Renovatie vooroorlogse woningen naar label A in Harderwijk

Op Dinsdag 30 april jl werd de renovatie van 48 woningen in de Zeebuurt te Harderwijk feestelijk afgesloten. De huurders van de 100e gerenoveerde woning werden in het zonnetje gezet en ontvingen bloemen van de directie van UWoon.

Lees meer

dinsdag 16 april 2019

Een interview met Hanneke Rinkel in zes vragen voor de BNA

Sinds wanneer zijn jullie architect en hoe lang is jullie bureau actief?
SACON Architecten bestaat sinds 1984. Ik ben in 1990 gelijk na mijn afstuderen bij het bureau begonnen als assistent ontwerper. Inmiddels heb ik er de functie architect/directeur en heeft het bureau 16 medewerkers.

Lees meer

dinsdag 26 maart 2019

Aanpassing historische centrale werkplaats NS

Door uitbreiding van het spoortracé in Zwolle heeft Prorail aan Sacon gevraagd onderzoek te doen naar gedeeltelijke sloop aan de noordzijde van bedrijfshal waarin Quantiparts Zwolle, een dochter van Wärtsilä Nederland zijn huidige bedrijfsvoering heeft.

BIM
Op basis van de Pointcloud* is de bestaande situatie gedigitaliseerd en gemodelleerd in een BIM model. In dit model is ook het te slopen deel en de nieuw te maken gevels verwerkt. Op deze manier ontstaat een geïntegreerd model van bestaand, sloop en nieuwbouw. (zie 1e afbeelding)

Lees meer

donderdag 7 maart 2019

HSK20 dingt mee naar de titel BNA Beste Gebouw van het jaar.

Samen met de partners deltaWonen, Bpd, ontwikkeling DLH en Salverda zijn we trots ons gebouw te kunnen presenteren voor de Nederlandse architectuurprijs.
De teksten zijn geschreven, de fotograaf heeft foto’s gemaakt en inmiddels staat de inzending van HSK20 online.
Nu gaat de jury aan het werk en op 21 maart worden de nominaties bekend gemaakt.

Lees meer

dinsdag 12 februari 2019

Prachtige baksteenarchitectuur interieur Theodora Kapel

De ver- en nieuwbouw van het kloostercomplex, aan de Harm Smeengekade in Zwolle, nadert zijn voltooiing. Hart van het complex is en blijft de in 1930 gebouwde Theodora kapel, naar ontwerp van de architect HCM van Beers. Kenmerkend voor de ontwerpen van deze architect, die verschillende katholieke kerken ontwierp, waren plannen met bijzondere in metselwerk uitgevoerde (spits)booggewelven.

Lees meer

vrijdag 8 februari 2019

Zorg-erf aan de Tolbertervaart is klaar voor haar bewoners.

Het door ons ontworpen zorg-erf aan de Tolbertervaart van de Zijlen, gebouwd door van Wijnen Noord is opgeleverd. Het terrein in het landelijk gebied biedt een beschutte, prikkelarme omgeving en fijne woon- en verblijfsplek voor 21 bewoners met een intensieve zorgvraag.

Lees meer

donderdag 8 november 2018

Zorg als aanjager voor sociale cohesie in de wijk

Tijdens de Dutch Design Week heb ik een bezoek gebracht aan de netwerkbijeenkomst van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de tentoonstelling ‘Chronische Gezondheid’. Ik maakte daar kennis met de Open oproep ‘Designing a Cummunity of Care’ die het fonds in het voorjaar 2018 heeft uitgeschreven. Het fonds stimuleert gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties om samen met ontwerpers te werken aan de veranderingen van zorg in de wijk.

Wat mij vooral raakte was de presentatie van Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis. De aanpak van het ontwerpende onderzoek naar strategieën om de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te vergroten is erg inspirerend.

Lees meer

zaterdag 13 oktober 2018

Woonvormen In Sintmaheerdt verbonden

Op locatie Sintmaheerd wordt op dit moment, samen met De Zijlen en van Wijnen, een nieuwe woonomgeving gebouwd voor mensen met en verstandelijke beperking. Met een feestelijk handeling samen met cliënten, familie en omwonenden werd op donderdag 11 oktober symbolisch de verbinding gelegd tussen gebouw 6 en 7.

Lees meer

woensdag 3 oktober 2018

Cirkelstad Zwolle

Tijdens de architectuur biënnale Zwolle hebben we samen met andere deelnemers de ambitie getoond zoveel mogelijk circulair te werken. Deze aandacht voor circulair werken krijgt nu een vervolg in Cirkelstad Zwolle.

Afgelopen week was de aftrap van Cirkelstad regio Zwolle, een platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector.
Sacon wil samen met andere lokale partners bijdragen aan lokale initiatieven om materialen die vrijkomen in het bouwproces terug te brengen in de kringloop. Ook is het een initiatief om talent optimaal te benutten. Het belang hiervan werd onderstreept door de aanwezigheid van de Zwolse wethouder René de Heer. Sacon ziet uit deze ontwikkelingen samen met partners verder te brengen. [filmpje onder lees meer]

Lees meer

donderdag 27 september 2018

Nagele is geselecteerd als proeftuin voor aardgasvrije wijken.

Het innovatieve plan om Nagele aardgasvrij te maken kan versneld doorgaan. Minister Ollongren heeft Nagele aangewezen als proefwijk en stelt daarvoor budget beschikbaar.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met initiatiefnemer Energiek Nagele, de prijswinnaars van ‘Nagele in Balans’, bestaande uit Sacon, BOOM, Innax en Hocosto, de gemeente Noordoostpolder, corporatie Mercatus, Vereniging Hendrick de Keyser en de bewoners en ondernemers van Nagele.

Voorzitter Energiek Nagele Rutger Bergboer:” wij zijn blij dat we van Nagele als modernste dorp van de jaren 50 straks het duurzaamste dorp van Europa kunnen maken”.

Er hebben zich in totaal 75 wijken ingeschreven om proeftuin te worden. Naast winnaar Nagele start er nog zo´n 19 wijken. Geselecteerde wijken variëren in techniek en aanpak. Op die manier kan een maximaal leereffect worden bereikt in de proeftuinen. Voor het programma is een rijksbijdrage van 85 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

dinsdag 24 juli 2018

Nagele innovatief aardgasvrij met warmteopwekking en opslag

Het dorp Nagele in de gemeente Noordoostpolder gaat 500 woningen op een innovatieve wijze aardgasvrij maken. Daarvoor heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in het kader van de stimuleringsregeling “proeftuinen aardgasvrije wijken”.
De coöperatie Energiek Nagele heeft in 2017 het initiatief genomen om een aardgasloze en duurzame energievoorziening in het dorp te willen realiseren. De sterke bottom-up benadering resulteerde in een uniek energieconcept en kan rekenen op een breed draagvlak onder de bewoners.

Lees meer

vrijdag 13 juli 2018

Architectuurbiënnale Zwolle, hoe architectuur de ruimte beïnvloedt

Het eerste weekend van juli vond de derde Architectuur Biënnale Zwolle, ABZ18 plaats. Thema dit jaar was ‘architectuur in het nauw’. Negen stegen zijn voor vier dagen zodanig getransformeerd dat voorbijgangers en bezoekers met ander ogen de ruimten gingen bekijken. SACON is één van de negen Zwolse architectenbureaus die het evenement hebben georganiseerd.

Hanneke Rinkel van Sacon en Bart van de Salm van VANDERSALM-aim hebben gezamenlijk de ontwerpen van twee van de stegen gemaakt: het Hoornsteegje en de Korte Kamperstraat.

Lees meer

donderdag 7 juni 2018

Onze vertegenwoordiger in Santiago de Compostella

Op 24 mei hebben we samen met onze oud directeur Mat een tour door Zwolle gemaakt langs de diverse projecten van Sacon. Hiermee hebben wij hem uitgezwaaid voor zijn fietstocht naar Santiago de Compostella.
Fietsen is niks nieuws voor Mat, regelmatig fietst hij een rondje op de racefiets langs o.a. Sacon projecten. Op donderdag 31 mei is Mat op de fiets vertrokken richting Spanje. Hij neemt Sacon nu een beetje mee op zijn reis, door gevarieerd landschap en langs mooie gebouwen.

Lees meer

dinsdag 3 april 2018

Sacon wint met team "Nagele in balans" prijsvraag Energielab Nagele

Met ons team Nagele in Balans zijn we winnaar geworden van prijsvraag Energielab Nagele. Nagele als eerste dorp in Nederland off grid: we gaan er voor!

Lees hier het jury commentaar en meer:

Lees meer

donderdag 29 maart 2018

Complimenten voor plan NOM-ready renovatie Assendorperdijk

Door Openbaar Belang is Nijhuis gevraagd een plan te maken voor het ‘NOM-ready renoveren’ van 60 portiekwoningen aan de Assendorperdijk. Sacon heeft de architectuur van deze uitvraag ontworpen. Er werd een renovatieplan gevraagd waarbij als het ware ‘een warme jas’ om de woningen heen gelegd wordt. Dat betekent dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn aan gevel en dak.

Lees meer

dinsdag 27 maart 2018

Alfacollege bouwt zorgappartement Westerkim op ware grote na.

De projectgroep van woon- en zorgcentrum de Westerkim test de functionaliteit van een zorgappartement dat door leerlingen van het Alfacollege in Hoogeveen op ware grootte wordt nagebouwd. Zo komt het plan al een beetje tot leven.

Lees meer

dinsdag 13 februari 2018

Sacon ontwerpt gasloze woningen in Hoogeveen #vangaslos

In opdracht van WVG ontwikkeling ontwierp Sacon het winnende plan voor een nieuw woongebied op het Beukemaplein, dichtbij het stadscentrum van Hoogeveen. Vooruitlopend op de energietransitie in de nieuwbouw is voor deze woningen gekozen voor een gasloos #vangaslos installatieconcept met een EPC=0.
Door de flexibiliteit in de plattegrond zijn de huurwoningen geschikt voor meerdere doelgroepen, zowel starters, kleine gezinnen als senioren.

Lees meer

maandag 18 december 2017

Hoogste punt HSK20

Op donderdag 14 november werd het hoogste punt van het transformatieproject HSK20 in Zwolle bereikt. Deze mijlpaal werd door Wilbert van de Weg, projectleider bij bouwcombinatie Ufkes-Salverda, geopend met een speech in de Theodorakapel. Aansluitend was er voor alle harde werkers en genodigden een warme maaltijd. De gasten kregen de mogelijk het in aanbouw zijnde appartementencomplex aan de Harm Smeengekade 20 in Zwolle van binnen en van boven te bekijken.

Lees meer

woensdag 13 december 2017

De vlag is gehesen voor de bouw van 130 woningen in Havenpark

Gisteravond in het donker werden de vlaggen gehesen ter ere van de start bouw Havenpark.
In januari 2018 starten de werkzaamheden voor de bouw van de in totaal 130 woningen (112 huizen en 18 appartementen) in het te ontwikkelen gebied dat de naam Havenpark krijgt. Projectontwikkelaar Dura Vermeer, de gemeente Apeldoorn en woningstichting Ons Huis ondertekenden vrijdag een overeenkomst voor de bouw van de woningen.

Lees meer

donderdag 30 november 2017

Renovatie Zeebuurt naar label A met behoud van karakteristieke elementen

Onder grote belangstelling van de bewoners presenteerden woningcorporatie UWOON en Sacon de conceptplannen voor de renovatie van de Zeebuurt Harderwijk.

UWOON schreef een selectie uit voor de renovatie van een deel van de Zeebuurt in Harderwijk.
Het team dat de selectie won staat onder leiding van Van Norel bouwgroep en bestaat verder uit Slim Renoveren, Idea, Van der Sluis en Sacon.

Lees meer

donderdag 23 november 2017

Geselecteerd voor de tweede ronde prijsvraag Energielab Nagele

Onze collega’s Margret Drok en Roel Vogelzang zijn samen met hun team geselecteerd uit 29 inzendingen voor de tweede ronde van Energielab Nagele. Energiek Nagele is op zoek naar inspirerende en betekenisvolle oplossingen op het gebied van duurzame energie. De Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele heeft de inzenders Margret Drok (Sacon), Martijn de Gier (kbng architectuur), Koen Steegers (MANA landschapsarchitectuur) en Olv Klijn (FABRICations) en hun teams uitgenodigd voor deelname aan de tweede ronde van de prijsvraag. Hier volgt een korte omschrijving van onze inzending.

Lees meer

donderdag 19 oktober 2017

Sacon wint selectie woon- & zorgcentrum Westerkim in Hoogeveen

‘Welkom thuis’, dat is waar de Westerkim nu en in de toekomst voor staat. ‘Het zich thuis voelen’ door kwetsbare ouderen is daarom de rode draad in het schetsontwerp dat Sacon gemaakt heeft voor de nieuwe huisvesting voor de Westerkim. We zijn er trots op dat de selectiecommissie vorige week unaniem en enthousiast gekozen heeft voor ons plan. De getoonde impressies zijn sfeerbeelden en op basis van de eerste denkrichting wordt samen met de Westerkim het ontwerpproces opgestart.

Lees meer

donderdag 21 september 2017

portrettengalerij

Wellicht door een stille wens eeuwig jong te blijven hebben we er lang geen prioriteit aan gegeven, de vernieuwing van de fotoserie van Sacon medewerkers. Maar nu ons team is uitgebreid met een aantal nieuwe gezichten hebben we doorgepakt en bijgaand tonen we onze nieuwe portrettengalerij.

Gezien ons vak wilden we ruimtelijke foto’s, genomen in een context waaraan wij als bureau werken. Daarom hebben we Ben Vulkers gevraagd ons te fotograferen in één van onze herbestemmingsprojecten, aan de Harm Smeengekade in Zwolle.

In het tien verdiepingen hoge betoncasco zonder buitengevels trokken wij met de fotograaf langs de open ruimtes. ‘Ik ga al schetsend met jullie door het gebouw’ aldus Ben Vulkers. Het resultaat mag er zijn, een van de centrale quotes bij Sacon is ‘De mens centraal’. Dat is Ben zeker gelukt met deze fotoserie.

Lees meer

dinsdag 19 september 2017

MFC Stroud in verbouw

De verbouw van MFC Stroud is momenteel in volle gang. Op de foto is de nieuwe toneeltoren te zien waarvoor de ruimte boven het nieuwe podium bijna twee keer zo hoog is gemaakt. De bestaande dakplaten zijn meeverhuisd de hoogte in. Met deze verbouwing verwacht Stroud een vernieuwings- en verduurzamingsslag te maken. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor de bestaande èn nieuwe gebruikers. Tevens krijgt het gebouw een nieuw ‘’hart’’ in de vorm van de vernieuwde ontmoetingsruimte en foyer. Zo wordt Stroud weer toekomstbestendig. Wij zien uit naar het eindresultaat.

Lees meer

dinsdag 12 september 2017

Theodorakapel een plek van zingeving, ontmoeting en inspiratie

In het hart van het herontwikkelingsproject aan de Harm Smeengekade (HSK20) in de binnenhof ligt de Theodorakapel. Jaren lang lag het verscholen achter het bejaardenhuis Nieuwe Haven. Door de Herontwikkeling en nieuwbouw wordt de kapel letterlijk en figuurlijk zichtbaar voor de inwoners van Zwolle.

Afgelopen weekend was de Theodorakapel geopend in het kader van Monumentendag met rondleidingen optredens en muziekuitvoeringen door het Britten Sextet. Het publiek met name bewoners uit het naastgelegen verzorgingshuis genoot met volle teugen. De opbrengsten van de activiteiten wordt gebruikt voor de restauratie van de Theodorakapel. De Kapel zal gebruikt worden al een plek van zingeving, ontmoeting en inspiratie voor inwoners van Zwolle. Dit weekend was dus alvast een voorproefje.

https://www.sacon.nl/projecten/herbestemming-klooster-zwolle/

http://www.facebook.com/TheodorakapelZwolle

Lees meer

donderdag 13 juli 2017

Na het strippen van de oude 'nieuwe Haven' is de opbouwfase gestart!

Het voormalige bejaardenhuis aan de Harm Smeengekade is de afgelopen maanden helemaal kaal gemaakt. Inmiddels zijn Salverda en Ufkes gestart met opbouwen en begint het gebouw in rap tempo zijn (ver)nieuw(d)e vorm te krijgen.
Etages zijn doorgebroken, wenteltrappen in de vides geplaatst en de eerste puien op hun plek gezet. De voordeuren zijn vast in de korridor geparkeerd in afwachting van hun definitieve plek.
Van onderaf zal de komende maanden elke verdieping zijn definitieve afwerking krijgen. Voorjaar volgend jaar verwachten we dat de appartementen opgeleverd gaan worden.
In ieder geval is nu al goed te zien dat het uitzicht vanuit de woningen over de prachtige binnenstad van Zwolle een cadeautje voor de toekomstige bewoners is.

Lees meer

dinsdag 20 juni 2017

Hanneke Rinkel, de nieuwe directeur van Sacon

Na meer dan 30 jaar aan het roer van Sacon wil Mat Baltussen een stap terugzetten en draagt zijn directietaken over aan Hanneke Rinkel.
Hanneke is al vele jaren als architect en lid van het managementteam een bekend gezicht van ons bureau.

Lees meer

donderdag 15 juni 2017

Duurzaam Gebouwd bij Enexis in Zwolle

In augustus 2016 leverden de bouwbedrijven Trebbe en Van Wijnen het bovenregionale, energieneutrale kantoor van Enexis op: deels renovatie, deels nieuwbouw. Tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie over Renovatie en Transformatie blikten enkele partijen terug op dit project. “Met eenvoudige ingrepen hebben we een score van BREEAM-NL Excellent gehaald.”

Lees meer

zaterdag 20 mei 2017

Koeien uitje

De uitnodigingskaart voor het personeelsuitje werd wisselend ontvangen, veroorzaakt door een plaatje van een natte koeienneus.

Lees meer

donderdag 20 april 2017

themabijeenkomst renovatie & transformatie bij Enexis

Op 8 juni organiseert duurzaamgebouwd een dag over ‘Renovatie & Transformatie’ in het door ons getransformeerde bovenregionaal kantoor van Enexis in Zwolle. Architect Margret Drok zal hier vertellen over de visie op het ontwerp voor de duurzame transformatie van het bovenregionale kantoor van Enexis.

Lees meer

zaterdag 8 april 2017

Het Dorpshuis in Wezep, licht open en gezellig

Afgelopen zaterdag is het Dorpshuis Wezep heropend en heeft een nieuwe naam gekregen 'De Brinkhof'.
Het dorpshuis in Wezep is naar wens van de gemeente Oldebroek gerenoveerd voor het huisvesten van een aantal maatschappelijke organisaties.
Sacon heeft een renovatieplan gemaakt waarin het ontmoeten en het leggen van verbindingen tussen de verschillende gebruikers een belangrijk ontwerpuitgangspunt is. Het gebouw nodigt uit tot samenwerking. Alle verschillende gebruiksruimten zijn gegroepeerd rondom de centrale ruimte, het hart van het gebouw. Daarnaast is meer daglicht en doorzicht aangebracht waardoor het in combinatie met de materialisatie een aangename ontmoetingsplek is geworden.

Lees meer

maandag 3 april 2017

Kindcentrum met twee scholen in Middelstum

Afgelopen tijd hebben wij ons gebogen over deze mooi prijsvraag om een schetsvisie te maken voor een nieuw kindcentrum in Middelstum, een dorp in Groningen in het gaswinninggebied. Bestaande scholen worden vervangen omdat ze niet bestand zijn tegen de gevolgen van gaswinning, Het nieuwe kindcentrum biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal en de openbare bibliotheek.

Lees meer

woensdag 18 januari 2017

Beton storten in de vrieskou....

Er werd geen beton geleverd vanwege de vrieskou, maar toch is het wethouder René de Heer gelukt een tijdscapsule in beton te gieten. De capsule, met daarin kaarten met de namen van de nieuwe bewoners en het ontwerp- en bouwteam van de kadewoningen werd tijdens een feestelijk bijeenkomst op de bouwplaats in de fundering van de nog te bouwen woningen gestopt.
Het was het officiële startsein voor de bouw van twaalf kadewoningen die Sacon in opdracht van de gemeente ontworpen heeft. Het bleek een uitstekend moment voor de nieuwe bewoners om vast met elkaar kennis te maken.

Met trots kijken de gemeente en wij als architect terug op het bijzondere ontwikkeltraject, waarin de gemeente in een stagnerende woningmarkt de rol als ontwikkelaar op zich heeft genomen. Het plan is aanbesteed en op de markt gebracht en zal worden gerealiseerd door bouwbedrijf van Norel. Bij verkoop bleek de grote interesse vanuit de markt.

Lees meer

donderdag 22 december 2016

Sacon wint architectenselectie voor 130 woningen en appartementen in Apeldoorn Havenpark.

Het project Havenpark vormt het laatste deel van het project Kanaaloevers, een herontwikkeling van de Kanaalzone in Apeldoorn en sluit aan op het centrumgebied van de stad.
Sacon is gekozen als architect voor de woningen en appartementen vanwege samenhang én diversiteit in het plan en de goede aansluiting op de omgeving.
Een enthousiast team staat klaar om te starten met de planuitwerking. Naar verwachting zal in 2017 gestart worden met de bouw van de eerste woningen.
Havenpark wordt ontwikkeld door Dura Vermeer in samenwerking met woningcorporatie Ons Huis en de gemeente Apeldoorn.

Lees meer

zaterdag 10 december 2016

Bovenregionaal kantoor Enexis feestelijk geopend

Vrijdag is het bovenregionale kantoor van Enexis feestelijk geopend. Eerder zijn al het energieneutrale regionale kantoor en het econexishuis gerealiseerd op de Campus.

In een ronde tafelgesprek met Peter Vermaat voorzitter Raad van Bestuur van Enexis, wethouder René de Heer en gedeputeerde Erik Lievers van de Provincie Overijssel. Werd besproken hoe de drie organisaties willen samenwerken in een duurzame gebiedsontwikkeling van de Enexis Campus.

Lees meer

donderdag 8 december 2016

Transformatie bestaande bovenregionale kantoor Enexis Zwolle scoort Breeam Excellent

Vrijdag 9 december wordt het bovenregionaal kantoor van Enexis geopend. De transformatie van dit kantoor vormt en belangrijke schakel in de duurzame transformatie van de Enexis-locatie in Zwolle. Eerder waren hier twee nieuwe gebouwen gerealiseerd: de nieuwbouw van het energieneutrale regionale kantoor en het Econexishuis, een informatiewoning over duurzaam wonen en ingericht volgens het ‘smart grid’ principe. Samen met het bovenregionale kantoor vormen deze drie gebouwen de ‘’Enexis Campus’’. Hiermee heeft Enexis tevens de toon gezet voor een duurzame stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling op haar terrein rond de Campus.

Lees meer

dinsdag 6 december 2016

Snel en effectief delen met Autodesk A360

Bij Sacon gebruiken we Revit als modelleer- en BIM tool om onze ontwerpen uit te werken en virtueel te bouwen. Het (digitaal) samenwerken en BIM zien ook wij als de standaard en de meest optimale werkwijze. Daarmee wordt het effectief delen van informatie tijdens het ontwerp- en bouwproces steeds belangrijker.
Om in deze behoefte te voorzien maakt Sacon gebruik van A360 van Autodesk.

Lees meer

donderdag 3 november 2016

Nul op de Meter; Hoe gemeenten kunnen bijdragen

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Om dat waar te maken, heeft Stroomversnelling samen met bouwers, architecten zoals Sacon, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen een aanpak ontwikkeld die het voor iedereen in Nederland mogelijk moet maken om een woning naar Nul op de Meter te renoveren.

Lees meer

donderdag 22 september 2016

Transformatie 30-er jaren klooster en 60-er jaren flat aan de stadsgracht van Zwolle

Sacon heeft samen met en in opdracht van deltaWonen een transformatieplan gemaakt voor het kloostercomplex en het hieraan gekoppelde verzorgingshuis aan de Harm Smeengekade. In de plannen wordt de kwaliteit van de locatie zichtbaar en wordt vorm gegeven aan eigentijdse en aantrekkelijke woningen en hun woonomgeving.

Lees meer

dinsdag 28 juni 2016

Lovende reacties op de bruggen van de Architectuur Biënnale

Tijdens de Architectuur Biënnale 2016 op 24 en 25 juni is het Kerkbrugje getransformeerd in een ‘Kijkbrugje’, de Pelserbrug in een Kathedraal en de Rodetorenbrug in de ‘Pracht van de gracht’. Daarnaast is in het verlengde van de Stationsstraat een ‘onzichtbare brug’ aangelegd over de stadsgracht. De Zwolse architecten hebben met de tijdelijke transformatie van de bruggen laten zien op welke wijze de ruimtelijke beleving van belangrijke loop- en fietsroutes naar de binnenstad kan worden beïnvloed.
Op alle bruggen hebben de initiatiefnemers van de Architectuur Biënnale lovende reacties ontvangen van de passanten.

Sacon vormde samen met Sjouke Westhoff en Zelda Meeuwsen de werkgroep Rodetorenbrug. Ruimtetuig heeft het loungemeubel ontworpen.

Lees meer

dinsdag 21 juni 2016

Zwolle krijgt een week lang een onzichtbare extra brug

Architectuur Biënnale: Zwolse architecten geven voetgangersbruggen bijzondere metamorfose

De voetgangersbruggen van Zwolle zijn op zaterdag 25 juni het toneel van de ‘Zwolse Architectuur Biënnale 2016’. De voetgangersbruggen, waar je normaal niets vermoedend overheen loopt richting de binnenstad, worden op 25 juni opeens een bijzondere beleving. Het Kerkbrugje, De Pelserbrug en de Rodetorenbrug krijgen op die dag namelijk een andere verschijningsvorm. Daarnaast wordt er zelfs één brug aan dit gezelschap toegevoegd; een onzichtbare brug vanaf het station richting de binnenstad en museum de Fundatie. Onzichtbaar, want hij bestaat eigenlijk niet. Maar vanaf 25 juni kan iedereen toch echt van het station naar de Fundatie over het water lopen.

Lees meer

dinsdag 7 juni 2016

Collega's in de bomen

Collega's in de bomen

Tijdens de personeelsbijeenkomst, met partners en kinderen, hebben we nieuwe talenten gespot, we troffen collega’s aan op ongewone plekken en met bijzondere kwaliteiten.
De meesten zaten in de bomen, één stond er zelfs op de planken.
Als eerste waren we te gast bij de Hartenberg in Wekerom, mooi om bij deze opdrachtgever te gast te zijn waarvoor wij verschillende plannen ontwikkelen.
Op het terrein, midden op de Veluwe, ligt een prachtig Klimbos waar we ons hebben kunnen uitleven.
Daarna heerlijk afgesloten met een buffet bij het Theehuis en op naar Zwolle om de toneelkunsten van collega Gerben te aanschouwen. Het applaus was welverdiend.

Lees meer

dinsdag 7 juni 2016

Druk bezochte Dag van de Bouw

Het was een zonovergoten energievolle dag afgelopen zaterdag bij de Dag van de Bouw.
De officiele start van de Dag van de Bouw werd verricht door Zwolse wethouder Filip van As, door het plaatsen van een duurzaam gevelelement.
Maar liefst 400 mensen bezochten de bouwplaats en waren onder de indruk van de transformatie van het oude Enexis kantoor naar een modern en duurzaamgebouw.
Met dit project hebben we samen, architect, adviseurs en bouwers, het publiek laten zien hoe belangrijk en interessant de BOUW is.

Lees meer

donderdag 2 juni 2016

bezoek Renovatie kantoor Enexis tijdens de Dag van de Bouw

Zaterdag 4 juni a.s. is het Bovenregionale kantoor van Enexis aan de Marsweg 5 te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. Iedereen kan een kijkje komen nemen achter de schermen. Van 10.00 uur tot 16.00 uur is het gebouw open voor publiek. De toegang is gratis en er is van alles te beleven voor jong en oud.

Lees meer

woensdag 18 mei 2016

ZAP Presentatie duurzame renovatie Bovenregionaal Kantoor Enexis Zwolle

Het gebouw is nog in aanbouw, maar de contouren van het nieuwe ontwerp beginnen zich inmiddels duidelijk af te tekenen. Afgelopen donderdag konden geïnteresseerden op uitnodiging van het Zwols Architectuur Podium, Enexis, bouwcombinatie Trebbe Van Wijnen en Sacon de bouwplaats van het Bovenregionale kantoor aan de Marsweg bezoeken.

Lees meer

donderdag 12 mei 2016

De eerste steen is gezet voor Dunningerhof fase 2

Op donderdagmiddag 12 mei 2016 heeft wethouder Jan ten Kate van de gemeente de Wolden door middel van het zetten van de eerste kalkzandsteen kimblokken het officiële startschot gegeven voor de bouw van de tweede fase van het plan Dunningerhof in de Wijk. Het was de eerste kennismaking van de toekomstige bewoners met elkaar. Onder het genot van een drankje maakte men kennis met de nieuwe buren.

De 9 woningen in de Dunningerhof fase II bestaan uit een blok van vier woningen, een blok van 3 woningen en een blok met twee twee-onder-een kapwoningen. Deze zijn op één na allemaal verkocht, als alles plan verloopt worden deze woningen begin 4e kwartaal opgeleverd.

Lees meer

dinsdag 10 mei 2016

Gebouwbezoek ENEXIS II

We nodigen iedereen van harte uit om samen met ZAP een bezoek te brengen aan een van onze duurzaamste projecten die nu vorm krijgt aan de marsweg.
Op donderdag 12 mei is het ZAP welkom bij Enexis om de “Renovatie en uitbreiding duurzaam Bovenregionaal Kantoor Zwolle” te aanschouwen.

Lees meer

donderdag 7 april 2016

Sacon onderzoekt ruimtelijke concepten voor wonen en zorg in Gendringen

SACON is gevraagd om de vernieuwing van het woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel in Gendringen te onderzoeken. Gezocht wordt naar een ruimtelijk concept waarin wonen met zorg wordt gekoppeld aan functies die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.
Zorgorganisaties Azora en Estinea, de Gemeente Oude IJsselstreek en Woningcorporatie Wonion treden gezamenlijk op als opdrachtgever.

Lees meer

dinsdag 16 februari 2016

Sacon geselecteerd voor renovatie van Multifunctioneel Centrum Stroud in Putten

Het Multifunctioneel Centrum Stroud huisvest het dorpshuis, ontmoetingscentrum Stichting Stroud, Stichting Welzijn Putten en Theater Stroud.
Zowel het interieur als het exterieur van het huidige Multifunctioneel Centrum zullen een nieuwe uitstraling krijgen. Daarnaast zal het gebouw worden aangepast aan een groot aantal nieuwe gebruikers, organisaties in zorg en welzijn, die na de verbouwing hun intrek zullen gaan nemen in het gebouw.

Lees meer

vrijdag 8 januari 2016

‘Wij zijn laaiend enthousiast’

Bouwe Dol, bewoner Nieuw-Buinen vertelt in de brochure over de stroomversnelling:

“Mijn vrouw en ik zijn laaiend enthousiast over de renovatie. In deze buurt zijn dertig woningen gerenoveerd. Sommige buren zagen er tegenop, maar nu het klaar is, is iedereen blij. Het is binnen een stuk comfortabeler geworden, ik zit ’s avonds met een T-shirt aan op de bank. En alles is elektrisch. In plaats van een gasfornuis hebben we een inductiefornuis gekregen en meteen ook nieuw pannen. Ik kook elke dag voor zeven mensen. De kinderen en kleinkinderen eten hier ook.

De hele operatie viel ons geweldig mee. In een paar dagen was alles binnen klaar. Buiten hebben we een nieuwe overkapping gekregen. Daar staat mijn scootmobiel onder, maar we zitten er zelf ook de hele zomer, zo lang het kan. Het is allemaal prachtig in orde gekomen.

Lees meer

dinsdag 5 januari 2016

Vrijheidswijk Leeuwarden, "Op naar betere stempels"

Tussen 2004 en 2011 is Sacon betrokken geweest bij de herstructurering van de Espels, onderdeel van De Vrijheidswijk in Leeuwarden. Door stedenbouwkundige ingrepen, renovatie, sloop/vervangende nieuwbouw en herinrichting van de woonomgeving is een nieuwe buurt gevormd met respect voor de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet.

In de 'Stedenspecial Leeuwarden' van het vaktijdschrift Stedenbouw & Architectuur staat een interview over herstucturering van de Vrijheidswijk met onze landschapsarchitect Roel Vogelzang en Marcel Tankink van KAW. Via http://www.stedebouwarchitectuur.nl/p/bibliotheek is deze publicatie voor leden te lezen.

Lees meer

vrijdag 11 december 2015

Officiële opening Hospice Zwolle

Onder een overweldigende belangstelling is door Henk Jan Meijer, de burgemeester van Zwolle, officieel het Hospice geopend. De komende periode gaan de ca. 120 vrijwilligers proefdraaien en vanaf begin januari worden de eerste gasten ontvangen.

Lees meer

woensdag 21 oktober 2015

Schoonmaakactie Hospice Zwolle

Op initiatief van bouwbedrijf Nijhuis zijn de relaties, die zijn betrokken bij de ontwikkeling en de realisatie van het Hospice in Zwolle, uitgenodigd om deel te nemen aan een schoonmaakacties voor het Hospice. Op een zaterdagochtend stond een groep 25 enthousiaste en betrokken mensen klaar voor deze schoonmaakklus. Er is hard gewerkt en tegen het middaguur stond er een mooi en stralend Hospice.

De komende weken vind de inrichting van het Hospice plaats en wordt er proefgedraaid met het grote aantal vrijwilligers. Vervolgens zullen begin januari 2016 de eerste cliënten gebruik gaan maken van het Hospice.

Lees meer

donderdag 15 oktober 2015

Nul Op de Meter renovatie in Nieuw Buinen komt in de versnelling

In het kader van het landelijk experiment ‘’de Stroomversnelling’’ werkt Sacon in opdracht van woningcorporatie Lefier samen met Volker Wessels aan de renovatie van 109 woningen in Nieuw Buinen naar Nul Op de Meter (N.O.M.). Binnen de Stroomversnelling zijn op verschillende plekken in het land, waaronder Nieuw Buinen, pilotwoningen gerealiseerd.
Deze zogenaamde N.O.M. woningen wekken op jaarbasis evenveel energie op als ze verbruiken (gebaseerd op het gemiddelde energieverbruik van een gemiddeld huishouden). Voor de bewoners betekent het dat ze de komende 40 jaar dezelfde woonlasten betalen als nu voor een zeer comfortabele, gezonde en duurzame woning. Hierbij betalen ze geen kosten meer aan het energiebedrijf, maar een huur en een energieprestatievergoeding aan woningcorporatie Lefier, die hiermee haar investering voor de N.O.M. renovatie terugverdient.

Lees meer

donderdag 8 oktober 2015

Buurtinformatie avond seniorenwonigen Zuiderenk

Op 23 september zijn de omwonenden van de voormalige schoollocatie aan de Zuiderenk Weitgoorn geïnformeerd over de plannen die Woonservice voor deze locatie heeft laten uitwerken door ons bureau.

Wethouder Dolfing zat deze avond voor en ging in gesprek over de plannen om op deze inbreidingslocatie zorgtoegankelijke woningen te realiseren voor ouderen. Woonservice gaf hierbij aan dat tot 2040 het aantal huurders ouder dan 75 jaar zal verdubbelen. Om al deze mensen een plek te bieden in Westerbork is nieuwbouw voor deze doelgroep van belang.

Lees meer

donderdag 1 oktober 2015

Virtueel renoveren met BIM bij Enexis in Zwolle

Het werken met BIM biedt vele voordelen en vindt steeds meer zijn weg in de bouwkolom.
Door de gezamenlijke en integrale uitwerking wordt een gebouwontwerp virtueel al opgeleverd, voordat de daadwerkelijk bouw start.

Voor de nieuwbouw en renovatie van het Boven Regionaal Kantoor voor Enexis zijn wij vanaf de start van het definitieve ontwerp, de constructie-, installatie- en interieuradvies betrokken geweest, om d.m.v. BIM vanuit het architectonische ontwerp tot een optimale afstemming te komen tussen ontwerptechnische, esthetische, constructieve en installatiecomponenten. Sacon was hierbij verantwoordelijk voor de BIM coördinatie, demarcatie van modelleerwerkzaamheden en clashcontrol middels IFC.

Lees meer

donderdag 24 september 2015

Verbouw Itardschool naar nieuwe huisvesting travers/zwolledoet vordert

Met man en macht wordt er gewerkt aan het geschikt maken van de voormalige Itardschool aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle als nieuwe huisvesting Travers/Zwolledoet.

Lees meer

dinsdag 22 september 2015

Heerlijk met Sacon erop uit door de klei

Op een zonovergoten zaterdag hebben we, samen met partners en kinderen, onze jaarlijkse wandeling gehouden. Op blote voeten, bepakt met een goed gevulde knapzak liepen we, al plukkend en etend, door de appelgaard, door het bamboebos, al glibberend door modder, over touwbruggetjes (of door het water) naar de overkant.
Af en toe even uitrusten, bijvoorbeeld bij het yogaveld, om vervolgens over keien, wederom modder, langs de wijngaard te belanden op het terras.

Een mooie afsluiting van de zomerperiode.

Lees meer

dinsdag 15 september 2015

Virtual Reality in de Architectuur

Virtual reality is een lang bestaande term die nu voor de architectuur en de bouw interessant wordt en naar ons idee binnenkort een grote vlucht gaat nemen.
Toekomstige bouwplannen, studies naar verschillende bouwvolumes en variatie in gebouwindeling worden tijdens het ontwerpproces nog veelal “traditioneel” op papier besproken en beoordeeld. Dit is een heldere en effectieve manier van werken en aangevuld met perspectieven geeft dit een goed beeld van het ontwerp.

Met de komst van BIM (gebouw-informatie-model) beschikt de architect tegenwoordig al in een vroeg stadium over een digitaal 3D gebouwmodel. Dit biedt kansen voor het presenteren van een driedimensionaal ontwerp.

Lees meer

vrijdag 14 augustus 2015

Renovatie Dynamisch Maatschappelijk Hart Wezep

Vlak voor de vakantie heeft Sacon deelgenomen aan een architectenselectie voor de ingrijpende renovatie van het dorpshuis in Wezep. Recentelijk hebben we vernomen dat onze voorstellen als beste werden beoordeeld en Sacon betrokken wordt bij het uitwerken van het ontwerp. Gelijktijdig met de renovatie van het dorpshuis dienen er ook meerdere functies in te worden ondergebracht, zoals de bibliotheek, centrum voor jeugd en gezin, maatschappelijk werk en een politiepost. De kern van de vraag was: het creëren van een vitaal dorpplein van waaruit praktisch alle functies / activiteiten op logische, spontane en prettige wijze konden worden benaderd.
De komende tijd zullen we in samenspraak met alle deelnemers onze plannen gaan uitwerken, zodat in het eerste kwartaal van 2016 de uitvoering kan starten.

Lees meer

donderdag 18 juni 2015

Hospice wijn

De bouwactiviteit van het Hospice Zwolle vorderen gestaag, met nog steeds de doelstelling om tegen het einde van 2015 te kunnen beschikken over de eerste Hospice in Zwolle. Parallel aan de bouwwerkzaamheden vinden er op vele fronten actie plaats om op ludieke wijze geld in te zamelen voor de continuiteit in de exploitatie van het Hospice.

Zo heeft de Stichting Hospice een substantieel bedrag van de Postcode loterij ontvangen, heeft er in de Herbergier in Hasselt een sponsoren diner en een veiling plaatsgevonden en momenteel is bij het wijnhuis Schuttelaar in Zwolle de speciale Hospice Wijn te verkrijgen. Op het etiket van de wijn staat de artis impressie van Sacon.

Lees meer

dinsdag 16 juni 2015

Het fundament is gelegd voor de eerste woning buurtschap De Bem

Dinsdag 16 juni stortte Wethouder Anja van Norel-Hansen samen met twee toekomstige bewoners de funderingsblak voor hun nieuwe woning aan het Nieuwkamppad in Buurtschap de Bem in Groot Holthuizen.
Het plan bestaat uit de 12 huurwoningen aan het Nieuwkamppad voor Baston Wonen en 5 koopwoningen aan het Ossenkamppad.
De woningen sluiten in hun architectuur aan op de in de eerste fase gebouwde koopwoningen.

Het door ons ontworpen project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeente Zevenaar, Baston Wonen en Bemog Projectontwikkeling B.V. De woningen worden gerealiseerd door Nikkels Bouwbedrijf bv.

Lees meer

vrijdag 12 juni 2015

Officiële start bouw woningen in De Wijk in het plandeel Dunningen

Onder tropische omstandigheden heeft wethouder Jan ten Kate van de gemeente De Wolden de officiële start handeling verricht voor de bouw van 10 comfortabele woningen, door een begin te maken met het ontgraven van de bouwput. Bemog Projectontwikkeling heeft het initiatief voor het ontwikkelen van dit plandeel genomen en de uitvoering van het project wordt opgepakt door Nikkels Bouw. Ongeveer een half jaar geleden is met de verkoop van deze woningen gestart en op één na zijn momenteel alle woningen verkocht.

Als vervolg op dit succes worden er door dezelfde combinatie nog 9 woningen gebouwd.

Lees meer

dinsdag 9 juni 2015

Lopen door de nieuwe woningplattegrond

Tijdens de presentatie van de plannen voor de wijkvernieuwing van de Balistraat e.o. in Leeuwarden, konden de bewoners kennis maken met hun nieuwe woning. Van het stedenbouwkundige plan was een maquette gemaakt, waarvan de woningen met een 3D printer waren gemaakt.

Bewoners waren ook benieuwd naar de nieuwe woningen. Op een drietal panelen waren de plattegronden van de belangrijkste woningtypen groot weergegeven. Er was veel belangstelling voor de grondgebonden woningen. Aangezien het lezen van platte gronden en het gevoel krijgen voor afmetingen en schaal van de tekeningen, voor verschillende mensen toch lastig blijft, was er één woning op ware grote uitgeprint en op de vloer geplakt. Bewoners konden daardoor letterlijk door hun nieuwe woning lopen en kijken waar de tv of het bankstel het beste geplaatst konden worden.

Lees meer

vrijdag 29 mei 2015

Wijkverbetering Molenveld Doesburg

Ruim vijf jaar geleden is een start gemaakt met het wijkverbeteringsproces Molenveld in Doesburg. Sacon heeft in samenwerking met de klankbordgroep plannen gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte, voor het oplossen van de parkeerproblematiek en het afwaarderen van enkele wegen. Daarnaast zijn middels sloop en vervangende nieuwbouw 39 woningen toegevoegd voor verschillende doelgroepen. Het bouwplan is in een drietal fasen gerealiseerd.
Op vrijdag 29 mei spraken, ter gelegenheid van de feestelijke afrondingen van de herstructurering Molenveld, een trotse directeur Henri Esselink van Woonservice IJsselland en een tevreden wethouder Ellen Mulder zich lovend uit over het gezamenlijk bereikte resultaat.

Lees meer

woensdag 13 mei 2015

Hospice Zwolle in het nieuws

rtvOost maakte een item over de hospice Zwolle, met o.a. beelden van ons ontwerp.
Mooi om te zien dat dit initiatief vorm krijgt in Zwolle.

Lees meer

donderdag 2 april 2015

Veel belangstelling voor dorpsuitbreiding Hof van Soeren

Vorige week presenteerden projectontwikkelaar Reinbouw, Sacon en Mix-Architectuur het verkavelingsplan en de schetsplannen voor 60 nieuwbouwwoningen in Laag Soeren aan belangstellenden en omwonenden. De reacties op de plannen waren positief. De plannen spelen in op het dorpse karakter van Laag Soeren door een grote diversiteit in architectuur, kapvormen en woningtypes. De woningen hebben een lage goothoogte en grote overstekken passend bij het dorpse en kleinschalige karakter van de directe omgeving. De inrichting van de woonomgeving krijgt een dorps en groen karakter in aansluiting op de landelijke omgeving. Naar verwachting zullen de eerste woningen in mei in verkoop gaan.

Lees meer

donderdag 2 april 2015

Nul Op de Meter Renovatie in een dag

De renovatie van de bestaande woningen in Nieuw Buinen tot Nul Op de Meter woningen in het kader van de Stroomversnelling komt letterlijk in een versnelling: in een dag is een bestaande hoekwoning getransformeerd tot een Nul Op de Meter Woning. De woning heeft een nieuwe zeer goed geïsoleerde schil gekregen. In deze schil zijn ook alle benodigde installaties opgenomen. De renovatie is uitgevoerd door Volker Wessels onderneming Rottinghuis. Sacon tekende het ontwerp voor de renovatie. De transformatie van oud naar nieuw is te zien in de video hieronder.

Lees meer

dinsdag 31 maart 2015

Vernieuwing van de Oost-Indische buurt in Leeuwarden

Onder grote belangstelling heeft Elkien, in het zalencomplex van het Cambuurstadion, haar ideeën gepresenteerd voor de vernieuwing van de Oost-Indische buurt in Leeuwarden (Balistraat e.o.). In deze buurt staan momenteel 225 woningen die deels dateren uit 1926 en deels 1939. Aangezien het overgrote deel van deze woningen qua woningindeling, voorzieningen en bouwtechnische kwaliteit, niet aansluiten op het gewenste kwaliteitsniveau c.q. doelgroepen, heeft Elkien onderzocht of een ingrijpende renovatie de gewenste kwaliteitsimpuls zou kunnen geven. Op basis van diverse onderzoeken is Elkien tot de conclusie gekomen dat sloop met vervangende nieuwbouw de beste oplossing zou zijn. De onderzoeksresultaten van Elkien zijn 31 maart met de bewoners gedeeld.

Lees meer

woensdag 25 maart 2015

Excursie Krimpcafé naar pilotwoning 2.0 Stroomversnelling Nieuw Buinen

Het Krimpcafé, georganiseerd door Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland vormde een afsluitende conferentie van het onderzoek naar Kansen in Krimp met als thema verduurzaming van de woningvoorraad in krimpgebieden. Verschillende voorbeeldprojecten met raakvlakken op het gebied van duurzaamheid en krimp kwamen hier aan de orde. Ook werden er een drietal excursies georganiseerd, ondermeer naar Nieuw Buinen Woningcorporatie Lefier en Volker Wessels zullen in deze wijk in het kader van de Stroomversnelling een groot aantal woningen renoveren tot Nul Op de Meter woningen. Sacon tekende voor het ontwerp van de pilotwoningen. Tijdens de excursie bezochten de deelnemers de pilotwoning 2.0, die onlangs gerealiseerd is.

Lees meer

maandag 2 maart 2015

Zaaien en oogsten, feestelijke lancering van de nieuwe website van Sacon!

Met trots presenteren wij onze nieuwe website waarop onze visie op het vak en onze projecten worden getoond.

Sacon zet zich in voor een mooie en goede leefomgeving. Op onze nieuwe website tonen we de plannen die de afgelopen jaren door ons in samenwerking met onze opdrachtgevers gezaaid, gegroeid en tot bloei gekomen zijn. Plannen voor wonen, leren, werken en zorggebouwen en hun omgeving.

Om dit te vieren trakteren wij onze omgeving op ‘zaadbommetjes’, om deze verder in bloei te zetten. We denken aan braakliggend terrein, kale stukken grond onder bomen of de tuin. De zaadbom helpt de diversiteit aan vegetatie in de stad te vergroten en de bijenpopulatie weer te laten groeien.

Lees meer

woensdag 18 februari 2015

Sint Nicolaas opent dorpsschool in Lierderholthuis

De hele week heeft de Sint Nicolaasschool in het teken van feest gestaan en op donderdag 19 februari is de school in Lierderholthuis ook officieel geopend. Als grote verrassing kwam Sint Nicolaas hoogst persoonlijk de officiële handeling verrichten. De belangstelling was overweldigend; waarschijnlijk heeft ongeveer het hele dorp een kijkje genomen. Op 5 januari is de school in gebruik genomen en de kinderen, leerkrachten en ouders zijn blij met het gebouw dat precies op hun wensen is toegesneden. Ook de omwonenden zijn enthousiast. De kleine, nieuwe school past goed in de dorpse sfeer en waarborgt de leefbaarheid van deze kleine kern.

Lees meer

vrijdag 6 februari 2015

Woonvisie Overijssel bepaalt de koers voor de komende jaren

Op 6 februari is op een inspirerende locatie, van het voormalige gemeentelijk energiebedrijf Deventer, de regionale woonvisie gepresenteerd. Enkele speerpunten uit de regionale woonvisie voor de Provincie Overijssel zijn: intensivering van de samenwerking en afstemming, focussen op de bestaande woningvoorraad en de verduurzaming van deze voorraad en transitie van bestaand binnenstedelijke vastgoed. Door met name bestuurders van enkele kleine kernen werd hieraan toegevoegd de transitieopgave van agrarisch onroerend goed.
Aangezien alle overheden en woningcorporaties minder financiële armslag hebben en de bouwopgave kleiner is geworden, kunnen we ons niet meer permitteren dat we fouten maken of zoals de gedeputeerde Ineke Bakker concludeerde: “Iedere verandering moet raak zijn”.

Mat Baltussen heeft deelgenomen aan de discussie over de verduurzaming van de bestaande voorraad. In ons groepje is het voorstel gelanceerd om voor de financiering van de verduurzaming van de particuliere woningen, het gesprek aan te gaan met energieleveranciers. We nemen het initiatief en gaan gesprekken aan met enkele energieleveranciers en willen hen betrekken bij de verdere uitwerking van de verduurzaming van de bestaande voorraad tijdens het Bestuurlijk Plein Wonen in juni 2015.

Lees meer

donderdag 22 januari 2015

Beta versie 3d print

Lees meer

dinsdag 20 januari 2015

photomatch-rendering directeurswoning

De nieuwe St. Nicolaasschool in Lierderholthuis is opgeleverd en begin 2015 in gebruik genomen.
Om de nieuwbouw mogelijk te maken is de bestaande school gesloopt en werd de directeurswoning een vrijstaande woning.
De herstelwerkzaamheden aan de oorspronkelijke woning moesten, in samenspraak met bewoners, zorgvuldig uitgevoerd worden.
Door middel van een photomatch-rendering is de toekomstige woning in beeld gebracht en konden de bewoners goed zien hoe de woning er in de toekomst uit zou zien.

Lees meer

dinsdag 2 december 2014

Sacon renoveert monumentale Itardschool in Zwolle voor de huisvesting van Travers

De uit 1958 stammende Dr. Itardschool aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle wordt getransformeerd tot de centrale huisvesting voor de organisatie Travers.

Lees meer

dinsdag 18 november 2014

Havenmeestergebouw op Rodetorenplein

Gemeente Zwolle heeft het ontwerp van Sacon – Prinsbouw bv geselecteerd voor de bouw van de havenmeestervoorziening op het Rode Torenplein.

Lees meer

dinsdag 4 november 2014

Tellepark genomineerd voor de VKG publieksprijs

Ons project appartementengebouw Tellepark in Heerenveen is genomineerd voor de VKG publieksprijs.

Lees meer

dinsdag 28 oktober 2014

Openingsfeest Eiland Nieuw Buren

Het wooncomplex Eiland Nieuw Buren is gisteren feestelijk geopend.Woningcorporatie Accolade had een beachparty georganiseerd op het binnenplein van het complex voor bewoners en betrokkenen. Het project bevat 50 woningen voor verschillende doelgroepen, jongeren, ouderen en gezinnen, waarvan 16 zorgwoningen ontworpen zijn voor bewoners met een lichamelijke beperking.

Lees meer

donderdag 2 oktober 2014

St Nicolaasschool met Wij-land en Ik-land

De nieuwbouw van de St. Nicolaasschool in Liederholthuis gaat razendsnel en is al in een ver gevorderd stadium.

Lees meer

dinsdag 23 september 2014

1500ste woning Volkshuisvesting Malburgen Arnhem

Met het jaarlijkse zomerterras viert woningcorporatie Volkshuisvesting dit jaar de oplevering van de 1500ste nieuwe woning

Lees meer

dinsdag 19 augustus 2014

Hospice Zwolle

Dinsdag 19 augustus is, op basis van het schetsontwerp van Sacon, de huur- en samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Openbaar Belang, SWZ en de Stichting Hospice Zwolle. Het schetsontwerp van het Hospice aan de Wipstrikkerallee is tot stand gekomen na intensief overleg met de Stichting Hospice Zwolle en Openbaar Belang.

Lees meer

donderdag 10 juli 2014

Schooldomein; Samen op gymnastiek

Schooldomein; Samen op gymnastiek
In Schooldomein van Juli staat een artikel over ons project de Amaniet/Cantharel over Onderwijs en zorg in één gebouw.

Lees meer

dinsdag 17 juni 2014

Sacon op Zwolse Architectuur Biënnale

Zaterdag 21 juni zal Hanneke Rinkel van Sacon in een Pecha-Kucha sessie een antwoord geven op de vraag welk gebouw op welke plek van toegevoegde waarde is voor Zwolle. Geïnspireerd door de rol van water in deze Hanzestad zal ze zaterdag het plan laten zien.

Lees meer

dinsdag 10 juni 2014

PROVADA Corporatieplein Stroomversnelling

Tijdens de PROVADA heeft er op het Corporatieplein een Lagerhuisdebat plaatsgevonden over de ‘zin’ en ‘onzin’ van de Stoomversnelling ofwel het ingrijpend verbeteren van een groot deel van de bestaande woningvoorraad met als resultaat woningcomfort en per saldo geen energieverbruik (Nul Op de Meter).

Lees meer

donderdag 5 juni 2014

Slim BIMmen in Nieuw Buinen

Allereerst wordt de bestaande woning digitaal ingescand. De uitkomst hiervan, de zogenaamde pointcloud, wordt vertaald naar een bruikbaar Revit bestand.
Dit bestand vormt de basis voor de verdere uitwerking, de start van het BIM proces, waarbij het architectonische ontwerp, de installaties en de bouwtechnische uitwerking in 3D worden gemodelleerd in Revit.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning Stroomversnelling Nieuw Buinen gereed

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer

zaterdag 24 mei 2014

Pilotwoning van Stroomversnelling Nieuw Buinen staat!

De test- of pilotwoning in Nieuw Buinen is opgeleverd. De komende tijd zal de woning worden gebruikt om te testen of de woning voldoet aan de uitgangspunten van Nul Op de Meter.

Lees meer

donderdag 22 mei 2014

Officiële opening "A Polaroid View"

Onze collega Patrick Kalma is afgelopen december met zijn ontwerp voor een folly in de prijzen gevallen bij de open ontwerpwedstrijd ‘Follies aan Zee’.

Lees meer

donderdag 22 mei 2014

Feestelijke opening Tellepark

Woensdag 21 mei is het appartementengebouw Tellepark feestelijk geopend met een gezellig samenzijn op het binnenterrein van het complex. De wethouder en bewoners van de woningen van de van de Bent stichting ontvouwden met een druk op de knop een doek waarop opdrachtgever Woon Friesland de bewoners veel woonplezier in de nieuwe woning toewenst.

Lees meer

dinsdag 20 mei 2014

Heemhof in Kampen feestelijk geopend.

Vijdag 16 mei is wooncomplex de Heemhof feestelijk geopend door bewoners en de wethouder door het spelen van een potje Jeu de boule op de baan van het complex.

Lees meer

maandag 19 mei 2014

'Nieuw Buinen' in beeld bij 'Ons Huis Verdien Het TV'

17 mei kwam ons project in 'Nieuw Buinen' in beeld bij 'Ons Huis Verdien Het TV' op RTL4. Het geeft een mooie indruk van het project en de reacties die het oproept. Bekijk hier een fragment van de uitzending terug:

Lees meer

woensdag 14 mei 2014

Cliënten de Zijlen wonen in 'normale' buurt

Met assistentie van twee bewoners heeft burgemeester Hoekstra van de gemeente Leek, zaterdag 12 mei, officieel de eerste fase van de vervangende nieuwbouw voor De Zijlen op het Sintmapark in Tolbert in gebruik genomen.

Lees meer

zaterdag 5 april 2014

'Follies aan zee'

Onze collega Patrick Kalma is in de prijzen gevallen bij de open ontwerpwedstrijd ‘Follies aan Zee’. Een vakjury verkoos zijn follie-ontwerp samen met het ontwerp van Ruben ter Harmsel en Eric Schutte als beste, om ter ondersteuning van het kunstevenement ‘Follies aan Zee’ een podium te bieden aan diverse culturele activiteiten.

Lees meer

woensdag 12 maart 2014

Energieneutraal renoveren raakt in een Stroomversnelling! Sacon doet mee

Sacon participeert in opdracht van VolkerWessels aan de ontwikkeling van de testwoning voor de Stroomversnelling in Nieuw Buinen. De stroomversnelling moet uiteindelijk resulteren in een duurzame en energieneutrale renovatie van 11.000 woningen en daarna nog eens 100.000 woningen, terwijl voor de huurders de woonlasten in de meeste gevallen gelijk blijven.

Lees meer

woensdag 12 maart 2014

Woongebouw Nieuwburen Heerenveen uit de steigers

De woningen en appartementen van het woongebouw Nieuwburen Heerenveen zijn bijna gereed. Binnenkort zullen de eerste woningen worden opgeleverd. Na de laagbouw werd afgelopen week ook de toren van het woongebouw langzaam maar zeker zichtbaar, doordat de steigers konden worden afgebroken. Dit leverde de volgende mooie plaatjes op:

Lees meer

dinsdag 4 maart 2014

Eerste reacties panel zeer positief over concept van Duurzaam naar Huurzaam.

‘’Een energieneutrale woning zonder huurverhoging! ‘’
‘’Renovatie in maar vijf dagen, dat is snel.’’
’’En je kunt er tijdens de renovatie gewoon blijven wonen.’’

Lees meer

donderdag 20 februari 2014

Energietransitie; de woning als gebruiksvoorwerp?

Innovatie in de bouwketen wordt in het algemeen gezien als de oplossing om te komen tot een energietransitie van de bestaande woningvoorraad. Dit wordt gedaan door meer samenwerking in de bouwkolom en door een nieuwe manier van denken en werken. Door de verandering in de markt wordt er nu meer gedacht vanuit het eindproduct dat voldoet aan de vraag van de gebruiker. Een omdenken in de bouwkolom, die leidt tot een nieuwe werkwijze, vergelijkbaar bijvoorbeeld met de wijze waarop in de auto-industrie een product tot stand komt.

Lees meer

dinsdag 21 januari 2014

Succesvolle combinatie van zorg en onderwijs in Ermelo

De multifunctionele accommodatie De Amaniet/De Cantharel in Ermelo is in juni 2013 formeel opgeleverd. Vervolgens hebben geleidelijk de ouderen van Zorggroep Noordwest-Veluwe hun zorg of verpleegappartementen betrokken en hebben de peuterspeelzaal, de BSO en de basisschool van Stichting PROO hun lokalen in gebruik genomen.

Lees meer

dinsdag 17 december 2013

Oude stal krijgt nieuw leven

‘Schuurtje over de weg’ heette het kleine schuurtje aan overkant van het weggetje dat vroeger over het erf van de boerderij liep. Dat schuurtje hoort bij de boerderij waar ik ben opgegroeid. Het heeft voor van alles gediend, maar waarom het oorspronkelijk is gebouwd en wanneer is ons onbekend.
Al enige tijd geleden is het boerenbedrijf gestopt. De vraag wat we met de gebouwen wilden doen schoven we op de lange baan. Toen mijn vader overleed en mijn moeder alleen achterbleef werd die vraag urgent. Een paar jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt en inmiddels zijn we begonnen drie woningen in de boerderij te bouwen. Sinds een half jaar wonen we(mijn man en ik) er ook zelf. Straks als alles klaar is wordt het schuurtje een gastenverblijf/ B&B. In februari gaan we er tijdelijk zelf wonen.

Lees meer

vrijdag 15 november 2013

Hoogste punt woongebouw Nieuw Buren Heerenveen bereikt

De vlag ging uit in Heerenveen na het bereiken van het hoogste punt van het woongebouw aan de Nieuwburen. Het woongebouw bestaat uit een grote diversiteit aan woningtypen, waarvan 16 appartementen gerealiseerd worden i.s.m. Stichting Fokus en geschikt zijn voor bewoners met een lichamelijke beperking. Sacon en Accolade zijn 8 jaar geleden gestart met een stedenbouwkundige verkenning voor deze locatie. De toekomstige huurders moeten nog even geduld hebben voordat hun woning gebouwd is, maar konden onder het genot van een hapje en een drankje alvast kennis met elkaar maken.

Lees meer

donderdag 17 oktober 2013

Trendsettend Wonion

"Trendsettend Wonion kreeg meer dan gevraagd"

Henk Veerman zorgde volgens Anke van Hal een paar jaar geleden voor een trendbreuk in corporatieland. De directeur-bestuurder van Wonion (4000 woningen) durfde het als een van de eerste corporatiebazen aan marktpartijen zelf te laten bedenken hoe een renovatie eruit zou kunnen zien. Je moet los durven laten, vond Veerman. Marktpartijen kunnen vaak veel meer dan je denkt. Projectmanager Bart Wiendels van Wonion herinnert zich het nog goed. “Hij en Jan-Willem van de Groep vormden een twee-eenheid. Die hebben de nieuwe manier van aanbesteden op de kaart gezet. Ze geloofden er echt in.” Veerman overleed januari 2012 plotseling, Van de Groep (inmiddels projecttrekker bij De Energiesprong) zette het werk voort"

Lees meer

donderdag 29 augustus 2013

HBO stud. communicatie/marketing gezocht..

Welke gemotiveerde HBO student(e) communicatie/marketing helpt mij, een 3e jaars HBO student Bouwkunde, om bewoners over de streep te trekken om hun huis duurzaam en energieneutraal te laten renoveren? 
Ik zoek een partner om mee te werken aan een onderzoek voor Sacon, bureau voor architectuur stedenbouw en landschap te Zwolle naar het vergroten van draagvlak voor duurzame en energieneutrale renovatie bij bewoners. Voel jij je geroepen om het komende half jaar (10-20 weken) mee te werken of wil je meer informatie?
Neem voor 4 september contact op met S1052934 [at] student.windesheim.nl

Lees meer

maandag 15 juli 2013

Van klassiek woonzorgcentrum naar ‘Venus nieuwe stijl’

Driezorg gaat op de plaats van het oude woonzorgcentrum de Venus zelfstandige woningen voor ouderen realiseren. Driezorg zal hier ‘zorg op maat’ gaan leveren. Het afgelopen jaar is in teamverband door Driezorg, Bonum en Sacon gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en een ruwe verbeelding van de nieuwe voorziening.

Lees meer

dinsdag 2 juli 2013

Bouw 14 energienotaloze woningen Arnhem bijna gereed.

De woningen zijn energienotaloos, dat wil zeggen dat de bewoners geen energielasten meer betalen, maar alleen huur. Het maandelijkse bedrag, dat bewoners normaliter zouden betalen aan energielasten, is verrekend in de huurprijs, waardoor de corporatie in staat is te investeren in extra maatregelen om het energiegebruik te minimaliseren en energie op te wekken. Per saldo zijn de bewoners circa 30 euro per maand goedkoper uit. Ze huren dan ook een energieneutrale woning, een woning die jaarlijks evenveel energie opwekt, als de bewoner (gemiddeld) verbruikt.

Lees meer

vrijdag 28 juni 2013

Sacon en de 'Green Deal'

Sacon en haar coalitiepartners, waaronder VolkerWessels, beschikken over kennis en middelen om uitvoering te geven aan de 'Green Deal'
In de sociale woningbouw worden de woonlasten bepaald door de huurprijs en de energiekosten. In de bestaande woningvoorraad zijn met name de energiekosten (gasverbruik) fors gestegen door de matige woningisolatie en veelal inefficiënte warmte-opwekking.

Lees meer

maandag 24 juni 2013

Geslaagde dag van de Architectuur 2013

Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde Dag van de Architectuur 2013. De rondleiding door het stationsgebied van Oldenzaal met als thema “wandeling door het heden en verleden van Oldenzaal” trok veel belangstellenden, het aantal geplande rondleidingen werd zelfs verdubbeld. Bezoekers werden mee teruggenomen naar de tijd van het textielimperium van de familie Gelderman en kon aanschouwen met hoeveel passie de gebouwen behouden zijn gebleven en getransformeerd worden met behoud van ziel en karakter. Ook een tot woonhuis getransformeerde watertoren was onderdeel van de wandeling. Van het verleden ‘terug’ naar het heden presenteerde Huub Reerink van het team stedelijke vernieuwing van de gemeente Oldenzaal de toekomstige plannen voor het stationsgebied van Oldenzaal. Daarop aanhakend lichtte Patrick Kalma van Sacon het woongebouw Linq aan het stationsplein toe.

Lees meer

Nieuw centrumplan Neede

Via webwatch wordt elke tien seconden een nieuw livebeeld van de werkzaamheden getoond. Elk uur wordt het beeld bevroren en blijft het zichtbaar op de webwatch. Iedereen kan zo thuis live kijken hoe het werk vordert. Door de sloop van een supermarkt ontstond de mogelijkheid om een dorpsplein te realiseren in het centrum van Neede. Dit plein biedt ruimte voor parkeerplaatsen, maar moet ook geschikt zijn voor relatief grootschalige activiteiten.

Op grond van onze visie op de opgave waarin het verleggen van bestaande wegen een sleutelrol speelde, hebben we opdracht gekregen de plannen verder uit te werken. Naast het parkeer-en manifestatieplein is een verblijfsplein gerealiseerd met ‘de witte villa’ (het voormalige gemeentehuis) als centraal en beeldbepalend element. Qua bestrating sluit deze aan bij de huidige situatie rondom het voormalige gemeentehuis. Als tegenhanger van het relatief grote, te bestraten oppervlak, wordt de omgeving van de kerk “groener” gemaakt door de kerk op een verhoogd grasplateau te plaatsen.

Lees meer

Ontwerp dorpsschool maakt kennis met bewoners..

Een drukbezochte avond: ouders, kinderen, buurtbewoners, belangstellenden namen kennis van de nieuwbouwplannen voor de basisschool, de te gebruiken materialen en de plannen voor de inrichting van het speelplein.

Lees meer

2D.. De tijd is dus rijp om afscheid te nemen..

BIM is bij Sacon al sinds 2010 een bekend begrip en in 3 jaar tijd bij ons uitgegroeid tot een volwaardige werkmethodiek.
Bij de introductie van BIM hebben we door opleiding goed leren omgaan met de nieuwe software-lijn, eenmaal onder de knie, zijn we meer eigen keuzes gaan maken over welke onderdelen in 3d gemodelleerd worden en wat als 2d- informatie wordt toegevoegd.

Lees meer

Volgende fase Nieuw Buinen: nog eens 52 woningen energieneutraal

Woningcorporatie Lefier laat nog eens 52 bestaande woningen in Nieuw-Buinen energieneutraal maken. Bij 30 woningen is dat al eerder gebeurd."We zijn blij dat de kogel door de kerk is", zegt Anne Kwant van huurdersvereniging 't Huurdertje.

De nieuwe fase liet langer op zich wachten dan was gepland. "Binnen de klankbordgroep is daar stevig over gesproken. Even dreigde de klankbordgroep zelfs op te stappen. Maar Lefier heeft besloten om door te gaan met het project 'Stroomversnelling' en daar zijn we erg blij mee", aldus Kwant.

Lees meer