Ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap/woonomgeving.

Sacon is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap/woonomgeving. Deze vakgebieden bepalen gezamenlijk de kwaliteit van onze projecten. Onze portefeuille bevat projecten in woningbouw, zorg, onderwijs en commercieel vastgoed.

Sacon ontwerpt voor de mens

Sacon ontwerpt voor mensen. De omgeving (bebouwd en onbebouwd) heeft invloed op het welbevinden van zijn gebruikers.
Wij vinden dat mensen zich door een plan moeten laten verrassen én zich er thuis voelen. Variatie, eigenheid en duurzaamheid zijn thema’s in ons werk. Beperken van de milieulast en streven naar energieneutrale gebouwen is voor ons standaard in de opgave van nu.

De context is voor ons een bron om het karakter van een plan te bepalen. We kijken niet alleen naar de plek, maar laten ons ook inspireren door de gebruiker. Dit samen leidt tot een visie voor de planuitwerking.

Integraal werken aan kwaliteit

Haalbaarheid en kwaliteit zijn belangrijk. In deze tijd waar veel ontwikkelingen onder druk staan moeten financiële middelen efficiënt worden ingezet. Dat vraagt om een heldere positionering van het belang en de rol van de architectuur en leefomgeving. Kwaliteit hoeft niet altijd geld te kosten en een met zorg en aandacht gemaakt plan draagt altijd bij aan de verbetering ervan. We werken integraal door opgaven vanuit de verschillende schaalniveaus te benaderen. Een goed plan wordt gemaakt vanuit een duidelijke visie en vindt het evenwicht tussen uitstraling, inpassing, functionaliteit, prijs, kwaliteit en techniek.

Bouwproces

Sacon heeft de kennis in huis om een ontwerp tot het laatste detail zorgvuldig uit te werken, met aandacht voor een goed bouwproces. Door het werken met BIM is er een optimale integratie in één gebouwmodel van de inbreng van alle bouwpartners. Daarnaast kan er een grotere efficiency gehaald worden in de uitvoeringsfase. Dankzij de 3D beelden is voor alle betrokkenen in elke fase een goed inzicht te verkrijgen in het ontwerp.

Communicatie

Wij vinden een goede organisatie van het proces wezenlijk voor het realiseren van een optimaal resultaat. De communicatie met gebruikers, omwonenden, opdrachtgevers en bouwteampartners maakt duidelijk of ambities en verwachtingen op hetzelfde niveau liggen, en waar kansen en mogelijkheden zijn. Maar ook waar zich problemen kunnen voordoen en hoe deze opgelost kunnen worden. Een positieve samenwerking leidt tot een beter eindresultaat waar iedereen trots op is.