Circulair ontwerpen

juli 2023

Het gebouw ‘De Mate’ van GGNet in Warnsveld voldoet niet meer aan hedendaagse eisen en moet daarom plaatsmaken voor een nieuw duurzaam en energiezuinig behandelhuis. Het behandelhuis biedt dag- en deeltijdbehandeling in groepsverband of individueel aan psychiatrische patiënten met ernstige trauma, persoonlijkheids- en eetstoornissen. Voor deze doelgroep willen we een prettig en aangenaam gebouw maken, dat een positieve bijdrage levert aan herstel. Circulariteit speelt in dit ontwerp een grote rol.

Voordat het bestaande gebouw op een circulaire manier werd gesloopt is een inventarisatie gemaakt van mogelijke herbruikbare materialen, die ‘’geoogst’’ konden worden om een tweede leven te krijgen in het nieuwe gebouw. In onze projecten streven wij ernaar, waar mogelijk, materialen een nieuw leven te geven.

Zo was in het huidige gebouw totaal ongeveer 300 m1 merbau (tropisch hardhout) leuning aanwezig. Deze leuningen worden in de nieuwbouw hergebruikt als onderdeel van binnenwandafwerkingen. Houten latten zorgen voor samenhang, warmte en akoestiek in het interieur en dragen bij aan de healing environment. Er is bewust voor gekozen om het reliëf in de leuning zichtbaar te houden, als knipoog naar vroeger. Het is van meerwaarde en mag dus zichtbaar zijn dat het hier om hergebruikt materiaal gaat.

Ook de bakstenen van het oude gebouw De Mate worden hergebruikt in de nieuwe gevels. De bestaande bakstenen zijn geoogst uit de gevels van het oude gebouw. De stenen zijn op de locatie schoongemaakt, waarbij de cementresten verwijderd zijn en op locatie opgeslagen. Van deze geoogste stenen is een proefmuur gemaakt. Bijzonder is dat de stenen door de sloop een veel rijker patina en kleurschakering hebben gekregen dan de originele stenen. De nieuwe gevels worden gemetseld met kalkmortel, zodat de stenen in de toekomst eenvoudiger teruggewonnen kunnen worden. Doordat er geen transport van de stenen nodig is, wordt veel energie en kosten bespaard.

Naast hergebruik van de merbau leuningen en bakstenen wordt ook het hout afkomstig van bestaande meranti kozijnen gebruikt voor de nieuwe buitenkozijnen in het gebouw. Ook worden bestaande plafondplaten en bestaande binnendeuren hergebruikt. Deze deuren worden hierbij 20 cm verlengd om aan het huidige bouwbesluit te voldoen. Hiervoor worden bestaande deuren verzaagd.

Bijzonder element in het hart van het gebouw wordt een planten/boombak in het atrium, die wordt uitgevoerd in cementloos beton.

Tenslotte zijn alle nieuwe materialen, die toegepast worden zoveel mogelijk circulair en biobased. Zo zijn bestaat het binnenspouwblad uit HSB elementen met vlaswol-isolatie en wordt er bamboe gevelbekleding toegepast. De nieuwe staalconstructie met kanaalplaatvloeren is remontabel en zorgt ervoor dat de indeling flexibel is en in de toekomst eenvoudig aan te passen aan mogelijke nieuwe vormen van het verlenen van zorg.

Laatste nieuws