Een interview met Hanneke Rinkel in zes vragen voor de BNA

Sinds wanneer zijn jullie architect en hoe lang is jullie bureau actief?
SACON architecten bestaat sinds 1984. Ik ben in 1990 gelijk na mijn afstuderen bij het bureau begonnen als assistent ontwerper. Inmiddels heb ik er de functie architect/directeur en heeft het bureau 16 medewerkers.

Waarom ben je architect geworden?
Ik ben bouwkunde gaan studeren omdat ik het mooi vind dat in het vak van de architect techniek en creativiteit samenkomen. Tijdens mijn studie kwam ik er achter dat maatschappelijke thema’s ook voor een belangrijk deel de architectuur bepalen. Ik heb dit vanaf het begin fascinerend gevonden. Het bij elkaar brengen van deze aspecten is de essentie van ons vak. Een architect doet meer dan mooie gebouwen maken en kan voorwaarden scheppen voor en bijdragen leveren aan een aangename omgeving. Geweldig toch?

Waar ligt jullie ambitie? Hoe ziet het bureau er over vijf jaar uit?
Onze ambitie is om goede en zorgvuldige plannen te blijven maken waar de gebruikers blij mee zijn. Daarnaast vinden wij op dit moment een aantal ontwikkelingen voor ons vak relevant en daar willen we aan bijdragen. Ten eerste is dat de verduurzamings- en energietransitieopgave. SACON architecten participeert in een aantal pilots waarin onderzoek naar off the grid en circulariteit gedaan wordt.

Vastgoed betaalbaar houden is een uitdaging. Als bureau dragen we met BIM bij aan de industrialisatie van het bouwproces. In onze rol als architect voelen we ons echter ook verantwoordelijk voor een bredere blik: Hoe zorgen we ervoor dat de diversiteit van wat op dit moment gebouwd wordt niet alleen cosmetisch is? Wij willen onze plannen eigenheid geven.

Met onze ontwerpen willen we bijdragen aan het verbeteren van leefbaarheid. Als architecten denken wij na over de vormgeving van een inclusieve samenleving waar mensen zich thuis voelen. We onderzoeken bijvoorbeeld samen met professionals uit de zorg op welke wijze we een betere invulling kunnen geven aan de omgeving waarin zware verpleegzorg georganiseerd wordt.

Tot slot vinden we dat de grootste bouwopgave van nu vooral ligt in het passend en met respect voor het bestaande in de bebouwde omgeving inpassen. En dit doen we dan het liefst met hergebruik van wat waardevol is en met behoud of versterking van de identiteit. Het bureau over vijf jaar? Ik ben blij met onze huidige bureausamenstelling en omvang. Maar een paar jonge mensen komen er in ieder geval nog bij.

Waarmee onderscheiden jullie je van andere architectenbureaus?
We zijn een bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap en met name onderscheidend in opgaven waar deze vakgebieden elkaar raken. Dit interdisciplinair werken doen we op verschillende schaalniveaus: van klein (op welke wijze positioneer je een havenmeestergebouwtje op een stedelijk plein en hoe geef je dat vorm?) tot uitgebreide transformatieplannen of ontwikkelvisies. Onze overtuiging is dat plannen pas goed zijn als ze van binnen en buiten kloppen. Daarnaast zijn we door onze betrokkenheid bij verschillende herstructureringsprojecten door de jaren heen ook goed in communicatie en interactief ontwerpen met gebruikers. We merken dat opdrachtgevers ons hierom waarderen en weten te vinden

Wat is voor jou de meerwaarde van architectuur / architecten in het bouwproces?
We hebben doorgaans de rol van verbinder en inspirator, ook omdat we communiceren in beelden die vaak meer zeggen dan veel tekst. Daarnaast bewaken we het resultaat van de som der delen en sturen bij als deze niet goed is.

Waarom zijn jullie BNA-lid geworden, wat verwachten jullie van het lidmaatschap?
We vinden het van belang dat we ons als beroepsgroep organiseren, om kennis te delen, elkaars mening te scherpen en een spreekbuis hebben ten aanzien van relevante ontwikkelingen en thema’s. Tijdens de afgelopen crisis is duidelijk geworden hoe nodig dat kan zijn. Dat is de belangrijkste reden voor ons om aan te sluiten.

Laatste nieuws