Eerste fase proeftuin aardgasvrij Nagele gaat starten

Na 1,5 jaar van inspanning komt de eerste zichtbare mijlpaal voor energie-coöperatie Energiek Nagele dichtbij. De gemeente Noordoostpolder heeft 13 oktober jl. een deel van de verleende subsidie vanuit het Rijk beschikbaar gesteld om te starten met de eerste fase van het aardgasvrij maken van het dorp Nagele.

Nagele is daarmee opnieuw voorloper op het gebied van moderne ontwikkelingen, nu als het eerste aardgasvrije dorp. Nu er groen licht is van de gemeente is het vrijwel zeker dat de schop begin 2021 de grond in gaat. Het pilotproject bestaat uit het aardgasvrij maken van huurwoningen aan de Ring en gebouw ‘de Acht’, één van de drie schoolgebouwen in Nagele ontworpen door Aldo van Eijck.

Nagele wordt op unieke wijze aardgasvrij gemaakt. Zonnecollectoren op de daken van de woningen en gebouwen wekken warmte op, die wordt opgeslagen in een ondergrondse seizoensopslag, waarmee dezelfde gebouwen ’s winters verwarmd kunnen worden en worden voorzien van warm tapwater. Oneindig duurzaam dus! Ook de betaalbaarheid van het systeem is belangrijk: uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers niet meer gaan betalen dan nu.

Het systeem blijkt bij uitstek geschikt voor de energietransitie van monumenten. De modernistische proeftuin Nagele bevat veel moderne monumenten en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, die met behoud van de oorspronkelijke uitstraling op een zeer duurzame wijze aardgasvrij gemaakt kunnen worden.

Nagele is een van de proeftuinen aardgasvrije wijken in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken van het Ministerie van BZK. SACON is één van de initiatiefnemers van het project en tevens betrokken bij de architectonische en bouwkundige integratie van de nieuwe techniek in en op de bebouwing.

Zie link: https://arch-lokaal.nl/prijsvraag-leidt-tot-pilot-aardgasvrij-nagele/

En link: https://www.energieknagele.nl/uncategorized/groen-licht-voor-de-eerste-fase-van-energiek-nagele/

 

Laatste nieuws