Eerste woningen Vlijtsekade Apeldoorn opgeleverd

Juli 2022

De realisatie van de 2e fase van de woningen aan de Vlijtsekade in Apeldoorn is nog in volle gang. Inmiddels zijn de eerste woningen opgeleverd. Alle woningen (inclusief de 1e fase) zijn ontworpen door SACON. Samen met BPD Ontwikkeling, Bouwbedrijf Nikkels, Blau stedenbouw en landschap en de gemeente Apeldoorn is hier een bijzondere, autoluwe, stedelijke woonbuurt tot stand gekomen.

De architectuur van de woningen en inrichting van de woonomgeving is geïnspireerd op de industriële loodsen en fabrieksgebouwen, die op deze locatie gestaan hebben. Het industriële karakter is op een eigentijdse wijze vertaald in de vorm en detaillering van de nieuwbouw. Er is een mix van woningtypes voor verschillende doelgroepen gerealiseerd, waarbij ook de betaalbaarheid een belangrijke rol speelde. Het merendeel van de woningen is geschikt voor starters (in huur en koopsector). Ondanks het stedelijke karakter is gezocht naar mogelijkheden om de woonomgeving en de woningen zoveel mogelijk te vergroenen door het creëren van groene woonhofjes, sedumdaken, groene hagen en gevelbegroeiing.

Laatste nieuws