Erfgoedinclusieve ontwikkeling Sluiskwartier Deventer

April 2022

De voormalige industriegebieden rondom de historische binnenstad van Deventer worden de komende jaren herontwikkeld met het oog op de verdichting- en vergroeningsopgave. Het Sluiskwartier is daarbij het eerste uitgewerkte project. Het college heeft op 25 januari 2022 ingestemd met het door SACON ontworpen stedenbouwkundig- en beeldkwaliteit plan en het (ontwerp) bestemmingsplan Sluiskwartier is daarna in procedure gegaan.

Een belangrijke stap is daarmee genomen om te komen tot realisatie van het plan waarbij het gebied getransformeerd gaat worden tot een plek waar wonen, werken en recreatie samenkomen. Het erfgoed vormt daarbij een bepalende factor voor de kwaliteit en de inrichting van de openbare ruimte. Bijgaand filmpje, een animatie van Bureau Bestwerk van het 3D model en onze impressies, laat in vijf minuten het stedenbouwkundig ontwerp zien.

Daarnaast zijn we blij met het nieuws dat het projectbureau Erfgoed Deal bekend heeft gemaakt dat de gemeente Deventer 220.000 euro krijgt om de nu nog verborgen sluis in het Sluiskwartier zichtbaar te maken, te restaureren en in te passen in de nieuwe inrichting van het Sluiskwartier. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. Deze club ondersteunt aansprekende projecten of initiatieven waarbij de transitieopgaven worden verrijkt door erfgoed.

Klik op deze link voor een informatie filmpje

Laatste nieuws