Nieuw MFC voor Sintmapark in Tolbert

Een belangrijke stap is gezet in de afronding van de totale gebiedsontwikkeling van Sintmapark in Tolbert. In mei wordt gestart met de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC). Dit gebouw is het sluitstuk van de bouwwerkzaamheden voor De Zijlen op Sintmapark, zomer 2022 zullen naar verwachting de deuren geopend worden. Van Wijnen ontwikkelde het nieuwe MFC, SACON architecten verzorgde het ontwerp.

Inclusieve woonwijk
De afgelopen jaren herontwikkelde Van Wijnen de zorglocaties op het terrein van Sintmaheerdt van De Zijlen in Tolbert tot een inclusieve woonwijk. Arjen Oosting, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost: “In nauwe samenwerking met De Zijlen en de architecten van SACON en Alynia ontwikkelden wij het zorginstellingsterrein tot een gemengde woonwijk. Bestaande gebouwen maakten plaats voor nieuwe zorgwoningen, zorgaccommodaties en marktwoningen. Sintmapark is een gevarieerde woonwijk geworden met in totaal 190 woningen waar zorgcliënten samenwonen met starters, gezinnen en senioren. In november zijn de laatste woningen opgeleverd. Met de bouw van het nieuwe MFC ronden we het nieuwbouwprogramma van De Zijlen af en maken we daarna de buurt woonrijp inclusief de bouw van nog 3 marktwoningen.”

Centrale ontmoetingsplek
In het gebouw komen voorzieningen voor werk- en dagbesteding, een nieuw gezondheidscentrum voor cliënten van De Zijlen en een café. Eric Zwennis, voorzitter raad van bestuur van De Zijlen: “Het gebouw wordt een ontmoetingsplek voor cliënten en verwanten van De Zijlen en ook voor alle bewoners van de wijk. Met andere partijen zijn we in gesprek over het gebruik van het MFC voor wijk- en buurtactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze cliënten onderdeel zijn van de samenleving en in een zo gewoon mogelijke woonomgeving wonen en werken. Het faciliteren van een ontmoeting is voor ons van groot belang.”

Uitnodigend gebouw
SACON Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp. Hanneke Rinkel, architect en directeur van het bureau: “Het MFC is het sluitstuk van Sintmapark voor De Zijlen. We hebben het MFC zo ontworpen dat elke gebruikersgroep een eigen en van buitenaf herkenbaar bouwdeel heeft. De verschillende functies liggen aan een levendige binnenstraat welke uitkomt in de gezellige ontmoetingsruimte, het café. De bouwdelen samen vormen een uitnodigend gebouw dat, gelegen midden in het park, een ontmoetingsplek plek biedt voor alle aanwonenden.”

Realisatie
Tussen nu en mei 2021 worden oude gebouwen van De Zijlen gesloopt om ruimte te maken voor het nieuwe MFC. Nadat het MFC in gebruik is genomen wordt De Brink (café, sporthal, zwembad) en De Waag gesloopt en vervolgens wordt het binnengebied definitief ingericht.

Zie ook:
Persbericht De Zijlen
Persbericht Van Wijnen

Laatste nieuws