Pothoofdsluis deels blootgelegd door archeologen Deventer

April 2021

Archeologen in Deventer hebben begin april resten van het oude sluishoofd, waarvan een deel nog aan de oppervlakte lag, boven de grond gehaald. Volgens de Stichting Historische Sluizen en Stuwen beschikt de sluis over een bijzondere constructie, waar weinig voorbeelden van bewaard zijn gebleven. Het weer zichtbaar maken van de oude Pothoofdsluis is een belangrijk onderdeel van het ontwikkelplan Sluiskwartier, welke oktober vorig jaar is vastgesteld door het College en de gemeenteraad.

Het Sluiskwartier in Deventer is een stadsdeel met een strategische ligging aan de rand van de binnenstad, de IJssel en de singel. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, is de inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. In het door SACON opgestelde ontwikkelplan is de cultuurhistorische identiteit als uitgangspunt genomen om dit gebied te transformeren tot een onderscheidend stedelijk woon- en werkgebied.

De identiteit van het Sluiskwartier kreeg vorm toen de stad groeide door toenemende industrialisatie en nieuwe vormen van werkgelegenheid en expansie buiten de stadsmuren plaatsvond. In de late negentiende eeuw kreeg het gebied ‘over de haven’ een eigen gezicht door de vestiging van allerhande bedrijven. Tot de crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw vormde het gebied één van de rijkste plekken van de stad. Rijk wat betreft functies, vormen en sferen én door zijn openheid als een schakel tussen de IJssel en de beslotenheid van de binnenstad. De aanwezigheid van statige herenhuizen, pakhuizen en een waterdoorgang met sluis tussen de IJssel en het Overijssels Kanaal droeg in sterke mate bij aan het geheel eigen karakter van het gebied.

Door een reeks planologische beslissingen, waarbij het accent eenzijdig op de afwikkeling van het landverkeer kwam te liggen is de rijkdom van het gebied geheel verloren gegaan, voornamelijk door het dempen van de haven en het verdwijnen van economische activiteiten, die direct aan de haven waren gelieerd. Halverwege de twintigste eeuw zijn ook de schutsluis en een deel van de oude buitengracht gedempt.

Het weer zichtbaar maken van de geschiedenis doet recht aan het belang die de sluis heeft gehad voor het gebied.

Zie ook dit nieuwsbericht van RTV Oost

Bronnen afbeeldingen: Stichting Oud Deventer, RTV Oost, TopoTijdreis, SACON

Laatste nieuws