Sintmastee mfc, uitnodigend sluitstuk van herontwikkeling zorgterrein

Juli 2022

Met de oplevering en ingebruikname van het multifunctionele centrum (mfc) Sintmastee is het bouwkundige deel van de herontwikkeling van het terrein Sintmaheerdt afgerond. Het gebouw ligt centraal in de parkzone van de woonbuurt in Tolbert en biedt door de ligging en vorm een uitnodigende plek voor ontmoeten aan de cliënten en medewerkers van zorg- en welzijnsorganisatie De Zijlen en de buurtbewoners.

Het café en verschillende flexibel te gebruiken ruimten zijn ontworpen en geschikt gemaakt voor een scala aan verschillende activiteiten. Naast publieke ruimten zijn er prikkelarme dagbestedingruimten, werkplekken en de medische dienst van De Zijlen heeft hier een nieuw gezondheidscentrum.

Het mfc biedt ook werkgelegenheid aan een deel van de cliënten: zij assisteren in de keuken en het café. Doelstelling van de ZIjlen is dat hun cliënten zich op eigentijdse en eigenwijze manier kunnen ontwikkelen en een mate van zelfstandigheid behouden. Dit mfc faciliteert hen daarin.

Het gebouw is het sluitstuk van de herontwikkeling van Sintmaheeerdt. Vanaf 2011 zijn in een samenwerking tussen de Zijlen, van Wijnen en SACON naast het mfc ook zeven woonzorggebouwen met 96 wooneenheden ontworpen en gebouwd. Helemaal klaar is de herstructurering nog niet: nu de bouwwerkzaamheden zijn afgerond wordt nog hard gewerkt aan de herinrichting van de woonomgeving. We verheugen ons op het resultaat straks van alle inspanningen en hopen dat het nieuwe Sintmaheerdt een inspirerend en fijn thuis biedt aan alle gebruikers.

Laatste nieuws