Categorie: Behandelhuis, Warnsveld

SACON heeft samen met City Developers, in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer, een ontwikkelingsstrategie opgesteld voor het Sluiskwartier. Het Sluiskwartier is een stadsdeel met een strategische ligging aan de rand van de binnenstad, de IJssel en de singel. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. De ambitie is het Sluiskwartier te ontwikkelen tot een onderscheidend stedelijk woon- en werkgebied, waarbij het cultuurhistorische verhaal weer zichtbaar wordt.

Een nauwkeurige analyse van de (historische) kenmerken en mogelijkheden van het gebied vormt de basis van het ontwikkelplan. In de stedenbouwkundige schets worden drie gebieden onderscheiden; het Pothoofd langs de IJssel, het stedelijk erf en daaraan grenzend een parkje. Elk kavel heeft een eigen beschrijving van de specifieke kenmerken en van de gewenste ontwikkeling. In een aantal gevallen is dat behoud en renovatie, voor andere kavel is dat juist nieuwbouw.

 

Opdracht

Vervaardigen ontwikkelplan voor het Sluiskwartier

 

Opdrachtgever

Gemeente Deventer

 

Ontwerp

2018