Westerkim, gefaseerd gebouwd

Juli 2021

Nu de 1e fase van de nieuwbouw van woonzorgcentrum de Westerkim in Hoogeveen bijna is opgeleverd wordt een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de 2e fase. Vanuit de nieuwe ontmoetingshal hebben de eerste bewoners die hun nieuwe woning konden betrekken goed zicht op de sloop van hun voormalige woning.

Paas bouw zal op de vrijkomende locatie de komende maanden de tweede helft van de nieuwe huisvesting realiseren. Als sluitstuk van de bouw zullen de resterende oude woningen wijken voor een nieuw en uitnodigend entreegebied aan de parkzone.

De nieuwbouw is geheel energieneutraal. Op dit moment worden de zonnepanelen geplaatst die een belangrijke bijdrage leveren aan de architectuur. De pasplaten moeten nog geplaatst worden, maar het is in deze afbouwfase al goed te zien hoe deze moderne uitvoering van het traditionele rijtjeshuis met zadeldak zich als woongebouw zorgvuldig voegt bij de maat, schaal en sfeer van de aanliggende woonbuurt.

Laatste nieuws