Zorg als aanjager voor sociale cohesie in de wijk

‘Designing a Cummunity of Care’. Tijdens de Dutch Design Week heb ik een bezoek gebracht aan de netwerkbijeenkomst van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de tentoonstelling ‘Chronische Gezondheid’. Ik maakte daar kennis met de Open oproep ‘Designing a Cummunity of Care’ die het fonds in het voorjaar 2018 heeft uitgeschreven. Het fonds stimuleert gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties om samen met ontwerpers te werken aan de veranderingen van zorg in de wijk.

Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis
Wat mij vooral raakte was de presentatie van Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis. De aanpak van het ontwerpende onderzoek naar strategieën om de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad van Utrecht te vergroten is erg inspirerend.

Alibi’s voor sociale contacten
Een rode draad door alle deelonderzoeken is het ontwerpen van alibi’s voor sociale contacten – niet alleen tussen ouderen maar ook tussen oud en jong. Met alibi’s wordt bedoeld: redenen om contact te leggen met anderen die je kunnen helpen, zonder dat het meteen voelt als zorg. Bijvoorbeeld de kippenclub voor kippenliefhebbers. Op de grens van het terras van het Gasthuis en de openbare ruimte is een kippenverblijf is gemaakt waar bewoners en buurtbewoners met dezelfde liefde voor kippen, volgens een wekelijks schema de kippen voeren, het nachthok schoonmaken, drinkwater bijvullen en als dank een aantal eitjes rapen. En eens in de week wordt daarmee een lekkere gezamenlijke maaltijd bereidt.

Abonnement voor het strijken
Ook wordt er een link gelegd met ondernemers uit de wijk. Bewoners kunnen via een vast lidmaatschapsbedrag gebruik kunnen maken van diensten van aangesloten ondernemers. Er zijn abonnementsvormen in verschillende groottes, afhankelijk van je wensen en behoefte. Ook buurtbewoners kunnen lid worden, zoals een vader van een druk gezin die eigenlijk geen tijd heeft om z’n overhemden te strijken.

Vitalere buurt
De inzichten gebruiken wij ook bij de projecten die we bij Sacon onder handen hebben, waarin zorg en het versterken van de sociale cohesie in een buurt belangrijke thema’s zijn. Het zoeken naar alibi’s voor meer interactie – tussen oud en jong, arm en rijk, ziek en gezond, theoretisch en praktisch opgeleid – is een sympathieke en effectieve manier om sociale netwerken uit te breiden en de vitaliteit van een buurt en haar bewoners te vergroten.

Deze gedachte sluit ook aan op onze visie dat architectuur voorwaarden kan en moet scheppen voor ontmoeten en sociale cohesie. In elke opgave doen we onderzoek naar hiervoor passende oplossingen. Ik zie zo’n kippenclub graag opgericht worden bij ons volgende project.

Geschreven door Carin Kiezebrink, modelleur en architect in opleiding

Link naar open oproep ‘Designing a Cummunity of Care’
Link naar publicatie over het Bartholomeusgasthuis.
Foto: Henpower project

Laatste nieuws