Becker’s Sonsterrein, Brummen

Voor het Becker’s Sonsterrein, een voormalig terrein van een metaalwarenfabriek, is een stedenbouwkundig plan ontworpen, waarbij de karakteristieke dorpse sfeer van Brummen centraal stond. De zekere informaliteit van de bebouwing die daarbij hoort, ontstaat door hoekverdraaiingen, afwisselende voor-, zij- en achterkanten en een grote mate van differentiatie in bouwvormen/bouwvolumes.

In het plan is veel zorg besteed aan het gebruik en de beleving van de openbare ruimte. Kenmerkend is het ‘woonpad’. Het parkeren is uit het straatbeeld verdwenen door de toepassing van parkeerkoffers.

De 44 woningen zijn te verdelen in drie hoofdtypen, de zogenaamde ‘families’. Binnen deze families oogt elke woning anders door de verschillende posities op het kavel, de kleur of kleine variaties in de kap. Elke familie aan woningen heeft een voor het type karakteristieke detaillering.

Contact opnemen