Diamant in de Sluisbuurt Amsterdam

april 2024

Binnenkort wordt een ‘diamant’ opgeleverd in de Sluisbuurt te Amsterdam. Het is de nieuwe huisvesting van het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) van de nieuwe woonwijk.

De Sluisbuurt heeft een dichtheid van 375 woningen per hectare, bijzonder hoog en nog niet eerder in Amsterdam gerealiseerd. Consequentie van deze hoge dichtheid is dat in dit gebied veel meer afval per hectare verwerkt moet worden. Omdat traditionele afvalinzameling via vuilcontainers een te grote weerslag op de beschikbare openbare ruimte zou geven is ervoor gekozen een Ondergronds Afval Transportsysteem aan te leggen. De bouw hiervan is mei 2022 gestart.

Het OAT voorziet in een ondergronds buizenstelsel waarin het gescheiden afval vanaf het inwerppunt, zoals bijvoorbeeld de portieken van de woontorens, wordt getransporteerd naar de terminal. Vanaf de terminal wordt het afval naar het Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf, of een verwerker van grondstoffen gereden. De terminal is door SACON gedetailleerd en bouwkundig uitgewerkt. Het ontwerp is van Sjouke Westhoff.

De schil is een blikvanger dankzij de bijzondere vormgeving en de zorgvuldig detaillering. Via de glaspartijen is het complexe buizenstelsel van buitenaf zichtbaar. Het passend krijgen van de inwendige installaties was een uitdaging voor alle betrokken partijen. Het resultaat mag er nu al zijn en wij kijken uit naar de oplevering en inwerkingtreding van het gebouw aankomend voorjaar.

 

Meer informatie over het project is hier te vinden.

Laatste nieuws