OAT, Amsterdam

De Ondergrondse Afval Terminal (OAT) komt in de Sluisbuurt in Amsterdam naast de Piet Heintunnel en verzorgt de afvalinzameling van gescheiden afval. De terminal zuigt het afval via een ondergronds transportsysteem aan waarna het verzameld wordt in verschillende containers. De volle containers worden vervolgens naar een afvalverwerker gebracht.

De Terminal is onderdeel van een nog aan te leggen park waar het een architectonisch ensemble vormt met ‘de lokale helden’, zoals het Boostergemaal en het servicegebouw van de tunnel. De OAT is vormgegeven als een diamant, met een accent naar de waterzijde en schuin aflopend naar de parkzijde. Door de vrije ligging is de Terminal zichtbaar van alle zijden met het dak als vijfde gevel. De gevels zijn grotendeels transparant en bieden inkijk en doorzicht. Op het dak zijn PV panelen aangebracht, die volledig geïntegreerd zijn in de huid van het gebouw.

Het ontwerp van Sjouke Westhoff Architect is door SACON van 2D uitgewerkt naar een BIM-prestatiemodel welke in Autodesk Revit is opgezet. Gestart is met het bespreken, vastleggen en communiceren van de randvoorwaarden (BIM-protocollen) die nodig zijn voor de verschillende aspectmodellen. Een aspectmodel wordt op basis van een BIM-prestatiemodel gemaakt en is een 3D-model dat door bijvoorbeeld de leverancier van de vliesgevelkozijnen wordt gemaakt. Door meerdere aspectmodellen samen te voegen ontstaat een productiemodel waarin op uitvoeringsniveau productspecifieke onderdelen zijn uitgewerkt.

Het prestatiemodel van SACON is als IFC- en Revitmodel gedeeld met de projectpartners/ leveranciers waarna de aspectmodellen door hen gemodelleerd zijn. Zo gebruikte Sorba Projects bv. het model om te bepalen binnen welke marges de aluminium composietgevel gedetailleerd kan worden. Op deze manier wordt voorkomen dat de panelen bij uitvoering in conflict vormen met een ander aspectmodel.

Deze aspectmodellen zijn vervolgens samengevoegd op basis waarvan de clashcontrole is uitgevoerd. Van eventuele conflicten is een lijst gegenereerd waarin de acties/wijzigingen worden toegekend aan de verantwoordelijke projectpartner/leverancier. Dit proces leidt (in theorie) tot een clashvrij productie-model. De definitieve tekeningen worden rechtstreeks gegenereerd uit het 3D-model en aangevuld met 2D-informatie.

Impressie door Grizli Studio

Contact opnemen