Havenpark, Apeldoorn

De locatie Havenpark vormt een schakel tussen de binnenstad van Apeldoorn en het Kanaal en maakt deel uit van herontwikkelingszone kanaaloevers. De voormalige industriële zones langs het Kanaal worden hierbij ontwikkeld voor woningbouw. Havenpark vormt het sluitstuk van deze ontwikkelingen nabij het centrum. De opgave bestond uit het creëren van een levendige stadswijk met een duidelijke identiteit. Daarbij moest tevens een ontwerpoplossing gecreëerd worden voor stedenbouwkundige vraagstukken op deze locatie. De continuïteit van stedelijke structuren, zoals de Molenstraat Centrum en de bebouwing langs het Kanaal moest worden hersteld. Daarnaast was het verbeteren van de leefbaarheid op en rond de locatie een belangrijke opgave.

Uitgangspunt voor de planvorming was de conceptwoning van Dura Vermeer. Met inachtneming van de randvoorwaarden die volgen uit dit bouwsysteem heeft SACON een gevarieerde woonbuurt ontworpen, waarbij de architectuur aansluit op de verschillende sferen in het stedenbouwkundig plan.

De stedenbouwkundige opzet bestaat uit drie schegvormige woonvelden, waarbij aan de binnenzijde geparkeerd wordt. Deze drie woonvelden omsluiten een groene en autovrije woonhof, die de locatie haar een eigen identiteit geeft. Rondom deze hof zijn verandawoningen ontworpen. De veranda legt een verbinding tussen de woning en de groene omgeving.

De woningen aan buitenzijden van de locatie maken deel uit van de stedelijke structuren in de omgeving. Door het toepassen van lessenaarskappen of drie- en vierlaagse woningen worden met grondgebonden woningen stedelijke wanden gecreëerd. Diversiteit en samenhang in de architectuur waren hierbij het uitgangspunt. Bijzondere metselwerkverbanden, zoals stenen gemetseld op klamp, verspringend metselwerk, vormen een terugkerend thema in de architectuur. Daarbij reageert het gevelontwerp per zijde op haar omgeving. Langs het kanaal zijn hoogte accenten gecreëerd in de vorm van het appartementengebouw en vierlaagse woningen. De woonoriëntatie is gericht op het kanaal en het aangrenzende park.

Op de schaal van de woning zijn entrees zorgvuldig vormgegeven door middel van trapjes, bloembakken en luifels. Ook hebben alle woningen een duidelijke oriëntatie op de omgeving.

In de uitwerking is nauw samengewerkt met de gemeente Apeldoorn waardoor de inrichting van de openbare ruimte en de architectuur naadloos op elkaar aansluiten.

Contact opnemen