Palestrinalaan, Zwolle

De Elvis Presley en Louis Armstrong flats aan de Palestrinalaan in Zwolle zijn twee van vier hoge flats die in de jaren ‘60 aan de rand van de groene wijk Holtenbroek zijn gebouwd. De flats hebben een hoge mutatie en waren toe aan zowel renovatie en verduurzaming als aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale veiligheid in en om de flats. De opdracht die woningcorporatie SWZ ons meegaf was het renovatieplan voor de flats te maken in wisselwerking en samenspraak met de bewoners.

In drie interactieve ontwerpbijeenkomsten, waarvoor alle 280 huishoudens een uitnodiging ontvingen en waarbij per bijeenkomst circa 40 bewoners betrokken waren, gaven de bewoners hun input voor en op het plan. Dit proces heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp op basis waarvan de aannemersselectie heeft plaatsgevonden.

Het gevoel van veiligheid in de flats is vergroot door op de begane grond en eerste verdieping de flats veel opener en overzichtelijker te maken. In samenspraak met de bewoners is besloten om de bergingen te verplaatsen van de eerste verdieping naar de begane grond – op de plek waar vroeger garages waren – en de begane grond aan de balkonzijde van de flats uit te bouwen. De ruimte die hierdoor vrijkwam op de eerste verdieping is in beide flats ingevuld met 10 nieuwe woningen die hun toegang hebben via een galerij over het nieuwe platte dak van de uitgebouwde begane grond. Ook de buitenruimtes van deze woningen zijn hier. De voorheen donkere, kleine en slechts vanaf één zijde toegankelijke entrees zijn vergroot en tweezijdig toegankelijk gemaakt. Vanuit deze nieuwe aantrekkelijke ruime entrees zijn over twee verdiepingen collectieve voorzieningen en ontmoetingsruimten, zoals een buurtkamer gerealiseerd. Ook de bergingen zijn, per travee geclusterd, tweezijdig toegankelijk. Via de glasdeuren is de rechte berginggang vanaf buiten in één blik te overzien.

Door het moderniseren van installaties en isolatie is het wooncomfort verbetert en een sprong gemaakt van energielabel F/G naar energielabel A. Ook het aanzicht van de flat heeft met het goed isoleren van de gevel en het realiseren van comfortabele installaties voor ventilatie, verwarming en warm water, door chirurgische ingrepen een ware metamorfose ondergaan: door de keuze voor balkonkasten tussen de balkons in plaats van de privacyschermen, door het gezicht geven aan de entrees zowel aan de galerij kant als aan de balkonzijde, door de variatie in gesloten en open hekwerk en door het frisse kleur- en materiaalgebruik.

Contact opnemen