Heemhof, Kampen

De locatie ligt in de oksel van de buurtontsluitingswegen de Wedericklaan en de Silene en maakt onderdeel uit van een groengebied met heemtuin. Hier is een voormalige schoollocatie herontwikkeld voor woningbouw. De specifieke omgevingskenmerken hebben geleid tot een stedenbouwkundig concept van een collectief complex als kasteel of als bastion in het omringende groen. Dit is het uitgangspunt geworden voor het ontwerp. Het groene beeld wordt versterkt door volwassen bomen, brede groene bermen en de ligging aan het water, direct naast de heemtuin. Het plan bestaat uit grondgebonden woningen en appartementen.

De woningen liggen rondom een gemeenschappelijke binnentuin. Op deze plek is ook de ontsluiting van de woningen. Aan de buitenzijde van het bouwblok hebben de woningen terrassen die onderdeel zijn van het ontwerp. Bewoners kunnen parkeren in de halfverdiepte stallingruimte. Door hoekverdraaiingen en doorzichten voegt het gebouw zich subtiel in haar mooie omgeving. Ook de kleur- en materiaalkeuze, de groene mos-sedumdaken, genuanceerde grijswit gecementeerde baksteen en bruin cementstucwerk, dragen hieraan bij.

Contact opnemen