Milligen-Oost, Zwolle

Opdrachtgever
BPD

Opdracht
46 Vrije sectorwoningen

Realisatie
1998

Categorie
wonen

Milligen-Oost maakt deel uit van de noordrand van Stadshagen en grenst aan het open polderlandschap. In Milligen-Oost is een aantal waterlopen aangelegd, zodat vier eilanden ontstaan die ontsloten worden vanaf de Werkerlaan.

Eén van deze eilanden is ons plangebied. De woningen ter plaatse van de entree van het eiland oriënteren zich op de Werkerlaan. Deze kopwoningen vormen door hun situering en bouwmassa een poort die de toegang tot het eiland is en de overgang van openbare ruimte naar semi-openbare ruimte benadrukt. De auto’s worden op het eiland ondergebracht op twee parkeerpleintjes, waardoor in de resterende binnenruimte een hofachtig en groen karakter behouden blijft. Aan de oostrand van het eiland versmalt het profiel niet, waardoor het zicht op en de ervaring van het water vanaf het binnenterrein gemaximaliseerd wordt. Bovendien wordt hier visueel aangesloten op het openbaar groen aan de overzijde.

De woningen aan de noordrand van het eiland hebben een tweezijdige woonoriëntatie. Door het toepassen van ‘fietskoffers’ wordt voorkomen dat bergingen het straatbeeld domineren.

De woningen aan de zuidrand hebben inpandige bergingen. Door de ligging van de trap aan de voorgevel en het op die plek openbreken van de gevel (door middel van een pui over de gehele hoogte) ontstaat een verticale ritmering, welke de lengte van het bouwblok optisch reduceert.

Contact opnemen