Visie centrum, Gendringen

In een kort en intensief tijdsbestek van drie maanden is met verschillende stake-holders en belanghebbenden een visie ontwikkeld op de programmatische en stedenbouwkundige inpassing van een nieuw ‘centrum voor wonen & zorg’ in Gendringen. Voor ogen stond een ontwikkeling die een positieve bijdrage levert aan versterking van het centrum als geheel en aan de leefbaarheid van deze kleine kern in de Achterhoek. Het nieuwe centrum voor wonen en zorg vervangt het huidige, verouderde zorgcentrum en anticipeert nadrukkelijk op ontwikkelingen in de zorg.

Ruimtelijk wordt de ontwikkeling gezien als kans om te komen tot een herkenbaar dorpshart. Een nieuw plein vergroot de verblijfs- en gebruikskwaliteit van het centrum. Sociaal maatschappelijk wordt de ontwikkeling gezien als kans om basisvoorzieningen voor het dorp te behouden, het verenigingsleven te versterken en saamhorigheid te vergroten, kortom: om de leefbaarheid op peil te houden of zelfs te versterken. Uit enkele interactieve dorpsgesprekken is een groep bewoners voortgekomen die de mogelijkheid van een zogenoemde dorpsfunctie voor het nieuwe centrum voor wonen & zorg verder onderzoekt en uitwerkt. Dit zal worden geïntegreerd in de verdere uitwerking van concrete bouwplannen.

Contact opnemen