Westerkim, Hoogeveen

De Westerkim in Hoogeveen stelt het welbevinden van kwetsbare ouderen centraal en dit is bepalend geweest voor de keuzes die gemaakt zijn in het ontwerp voor de nieuwe huisvesting. In hechte en enthousiaste samenwerking met medewerkers en familie heeft SACON de nieuwbouw ontworpen en daarbij een zorgvuldige aansluiting op bestaande de woonomgeving gemaakt. De sloop-nieuwbouw heeft gefaseerd plaatsgevonden zodat de bewoners in één keer naar hun nieuwe onderkomen konden verhuizen. Het resultaat is een thuis voor de bewoners, kleinschalig, knus, warm, persoonlijk, herkenbaar, passend in en gebruik makend van de kwaliteiten van de omgeving en uitnodigend voor activering.

Het ontwerp bestaat uit verschillende huizen rondom binnentuinen. Er is plek voor 63 bewoners met dementie, 18 bewoners met somatiek en 9 personen voor een kortdurend verblijf. In het hart van het plan zijn gemeenschappelijke voorzieningen gepositioneerd. Er is een restaurant, een kapper, een klein winkeltje en er zijn verschillende plekken voor dagactiviteiten. Vanuit elke woning zijn de voorzieningen binnendoor en op korte afstand bereikbaar. In samenspraak met Domesta is de bereikbaarheid binnendoor ook voor de naast de Westerkim gelegen flats met aanleunwoningen gerealiseerd.

De binnentuinen brengen op elke plek daglicht en zicht op de groene leefomgeving en helpen de bewoners zich te oriënteren in het gebouw. De architectuur van de woonhuizen sluit aan op die van de woningen in de omgeving.  De in vorm zo traditionele zadeldaken bestaan in dit project geheel uit zonnepanelen welke er aan bijdragen dat de nieuwbouw energieneutraal is. De roosters in de gevels zijn nauwelijks zichtbaar omdat ze opgenomen zijn in het bijzondere metselverband. Het subtiel integreren van techniek in de vormgeving draagt bij aan de kleinschalige uitstraling en sluit aan bij de wens een ‘gewoon woongebouw’ te realiseren. De prachtige ligging aan het park is daarbij natuurlijk een cadeautje.

Contact opnemen