Westerkim, Hoogeveen

Het thuisgevoel en het welbevinden van kwetsbare ouderen staat centraal in de nieuwbouwplannen voor de Westerkim in Hoogeveen. In de visie van de Westerkim komen met regelmaat de woorden kleinschalig, knus, warm, persoonlijk, herkenbaar en activering voor. In een hechte en enthousiaste samenwerking met medewerkers en familie wordt gewerkt aan het ontwerp voor de nieuwe Westerkim. Deze werkwijze waarborgt dat de visie ook werkelijk in de nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Het ontwerp biedt huisvesting in kleinschalige woongroepen aan. Er is plek voor 63 bewoners met dementie, 18 bewoners met somatiek en 9 personen voor een kortdurend verblijf. Elke groep heeft een eigen herkenbaar huis. De huizen liggen rondom het centrale hart met de hoofdentree, het restaurant, multifunctionele ruimtes, dagbesteding en diverse ondersteunende functies.

De opdeling van verschillende huizen rondom binnentuinen geven de architectuur een kleinschalige uitstraling die het wonen benadrukt. De bebouwing sluit aan bij het aanliggende park en de woningbouw in de directe omgeving.

Contact opnemen