Beekwal, Eerbeek

In opdracht van Veluwonen heeft SACON onderzoek verricht naar de herontwikkelingsmogelijkheden van de Beekwal locatie tot een aangename woonomgeving voor ouderen, met deels huisvesting voor beschermd wonen. Na de analyse en verkenning van de locatie en de programmatische uitgangspunten zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor herontwikkeling van deze lommerrijke en dorpse plek, geformuleerd: Behouden en versterken van de parkachtige omgevingsidentiteit en het ontwikkelen van een  W O O N – P A R K  waarin ontspannen en autoluw wordt gewoond met (mogelijkheid van) zorg.

In nauw overleg met de toekomstige gebruikers RIWIS en ZGA is plattegrondonderzoek gedaan voor de huisvesting voor beschermd wonen voor dementerende ouderen. Dit gaf inzicht in de zorgfilosofie, welke vertaald is in het stedenbouwkundig concept en vervolgens uitgewerkt tot een architectonisch plan. De filosofie dat meerwaarde aan het zelfstandig wonen geboden kan worden door het bieden van een vorm van collectiviteit was belangrijk in de plankeuzes. Door de vorm, geleding en architectuur van de woningen is  aansluiting gevonden wordt bij de gewenste dorpse schaal en maat. De inrichting van de woonomgeving draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Het plan zal in drie fases gebouwd worden en is zo georganiseerd dat bewoners slechts één keer hoeven te verhuizen.

Contact opnemen