Opening nieuw dorpshart op zorgterrein de Hartenberg van ’s Heeren Loo

Zaterdag 18 mei was de officiële opening van het nieuwe Hart van de Hartenberg in Wekerom. De opening viel samen met de viering van de 50ste verjaardag van het zorgterrein, dat in 1969 geopend werd door prinses Margriet.

Op De Hartenberg wonen cliënten met een complexe zorgvraag die een beschutte omgeving nodig hebben. Het terrein is een prachtige plek, overal is de natuur voelbaar. Na een halve eeuw waren er wel een aantal veranderingen nodig. Het terrein miste een overzichtelijke structuur en veel van het vastgoed was verouderd. Daarnaast werd een centrale plek gemist. Het was tijd voor een grondige verbetering.

Zorgdirecteur Anke Visserman nam het initiatief het terrein te gaan revitaliseren waarbij haar een levendige dorpsgemeenschap voor ogen stond. Een dorpsgemeenschap met woonvoorzieningen rondom een centrumgebied. In samenwerking met SACON architecten is dit idee uitgewerkt en gebundeld in een zorgvisie. Deze visie is door ons bureau vertaald in een structuurplan voor het hele terrein welke fungeert als kader voor nieuwe ontwikkelingen. Ook hebben wij het ontwerp gemaakt voor de transformatie van het bestaande kerkgebouw tot een uitnodigende plek om te verblijven en te ontmoeten. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor mensen uit de omgeving. Doel was een plek te realiseren waar niet alleen gekerkt kan worden, maar waar ook ruimte is voor congressen, workshops, theater en film kijken. De plek moest een veelzijdige werklocatie bieden aan de cliënten én plek bieden aan reguliere dagbesteding. Kortom, een levendig hart, het Hart van de Hartenberg.

Anke Visserman vertelt: ‘We leveren maatwerk aan al onze cliënten, want niemand is hetzelfde. En wat ook heel belangrijk is, we willen iedereen een doel in het leven bieden. Dat doel is voor iedereen ook verschillend, afhankelijk van welke beperking iemand heeft.’ Dat wat op De Hartenberg gedaan moet worden wordt bij voorkeur gedaan door cliënten. In totaal werken er zo’n 180 personen.

De oude kerk met aanbouw zijn intern zodanig getransformeerd dat er binnen weer licht, lucht en ruimte is gekomen. De markante architectuur van het kerkgebouw is in tact gelaten, de aanbouw heeft een nieuw aanzicht gekregen. Aan dit deel van het complex is ook een stukje nieuwbouw toegevoegd. ‘Het nieuwe Hart van de Hartenberg’ is van alle kanten te betreden en kan door verschillende groepen gelijktijdig gebruikt worden. Centrale plek is het Grand Café, natuurlijk óók gerund door cliënten.

Anke Visserman is tevreden: ‘Met al deze nieuwe ontwikkelingen zie je dat De Hartenberg steeds meer een gewone wijk van Ede wordt en dat is ook precies wat we willen.’

Laatste nieuws