Herbestemming kerk De Hartenberg, Wekerom

De kerk en haar aanbouw op het terrein de Hartenberg in Wekerom zijn in de 60-er jaren gebouwd. Door de ligging, en door de markante vorm is de kerk een blikvanger. Het complex was slecht toegankelijk en een heldere routing en een logische ordening van functies ontbrak. Daarnaast waren (bouwtechnische) verbeteringen nodig en met name de aanbouw oogde armoedig.

Scenario onderzoek
In een scenario onderzoek heeft SACON architecten in beeld gebracht welke aanpassingen een flexibeler gebruik van de kerk en haar aanbouw mogelijk maken. De analyse betrof de volgende punten: context, architectuurbeeld, toegankelijkheid, tuimtelijke relaties daglichttoetreding. Het onderzoek resulteerde in een notitie met uitgangspunten voor structuurverbetering.

Dagbestedingsgebouw
Op basis van deze notitie heeft ’s Heeren Loo besloten het kerkgebouw en een deel van de aanbouw te handhaven en te gaan herbestemmen tot dagbestedinggebouw en werkbedrijf voor de bewoners van het terrein. Aan het complex wordt een stuk nieuwbouw toegevoegd om het programma optimaal onder te brengen.

Flexibel in gebruik
In nauwe wisselwerking met de zorgmedewerkers heeft SACON architecten het plan uitgewerkt. Het gebouw is uitnodigend voor een zeer diverse gebruikersgroep en tegelijkertijd een intieme, besloten en veilige plek voor haar gebruikers. Naast flexibel te gebruiken dagbestedingruimten biedt het gebouw onderdak voor congressen, theater en feesten. Ook zal er wekelijks gekerkt worden en is er ruimte voor vergaderen en workshops. Daarnaast is er een centrale ontmoetingsruimte met horeca en een winkel met producten die door de groepen dagbesteding zijn vervaardigd.

Karakteristiek en eigentijds
De kerk behoudt haar karakteristieke architectuurbeeld. De oorspronkelijke aanbouw en de nieuwbouw, die door de nieuwe gevel vloeiend in elkaar over gaan, vormen samen een eigentijds, beeldbepalende en uitnodigende aanvulling op deze architectuur.

Contact opnemen