Renovatie portiekwoningen, Holtenbroek

SWZ heeft Nijhuis gevraagd een plan te maken voor het renoveren van 108 portiekwoningen in Holtenbroek III. SACON architecten heeft de architectuur van deze uitvraag ontworpen. De vraag was om naast de bouwtechnische verbetering de portieketageflats ook een overzichtelijkere en uitnodigende entree te geven en de flats beter te laten aansluiten op de woonomgeving.

De blokken zijn in de jaren ’60 gebouwd in een voor die tijd kenmerkende stedenbouwkundige stempelverkaveling. De architectuur van de portiekflats is eenvoudig, maar met mooie verhoudingen en een aantal karakteristieke details. Sprongen in het gevelvlak zorgen voor variatie in het gevelbeeld.

Entree verbetering
De kwaliteit van wonen wordt mede bepaald door in hoeverre iemand zich betrokken voelt bij de buren en je buurt. Architectuur kan daar een positieve bijdrage aan leveren. Wij streven er in onze plannen naar dat bewoners op weg naar hun portiekentree al het gevoel hebben thuis te komen. De entree moet open en uitnodigend zijn. Daarnaast natuurlijk functioneel en sociaal veilig.

De nieuwe entrees zijn een blikvanger door hun hoogte en vorm. Door het toevoegen van meer glas in de plint ontstaat er zowel overdag als ’s avonds een levendige uitstraling. Het verplaatsen van de postkasten zorgt voor meer ruimte dan voorheen in de trapopgang. Door het realiseren van een pui aan de zuidzijde, tevens de achterzijde van de portiekflats, valt het licht diep in de bergingsruimte. Deze geeft de bewoners vanuit de entreehal een doorkijk en doorgang naar het achterliggende groene speelveld.

De kleurstelling van het gebouw sluit aan op het natuurlijk palet van de oorspronkelijke architectuur: de tonen van de drie verschillende kleuren metselwerk, het naturelkleurig beton van het vernieuwde portiek en de ramen en deuren in wit en grijstonen vormen samen een subtiel en stijlvol kleurengamma.

Contact opnemen