Van der Ploeglocatie, Apeldoorn

De Van der Ploeglocatie maakt deel uit van de herontwikkeling van Kanaalzone Zuid, een voormalig industrieterrein langs het Apeldoorns kanaal. Op het terrein zijn nog een kantoorvilla en delen van oude fabriekshallen aanwezig. Hergebruik van de hallen bleek technisch niet mogelijk. Gemeente Apeldoorn heeft het stedenbouwkundig en cultuurhistorisch kader aangegeven voor de herontwikkeling van de locatie met als uitgangspunt: behoud van het industriële karakter van de bestaande fabrieksgebouwen.

De nieuwbouw bestaat uit vier bouwblokken en volgt de contourlijnen van de oorspronkelijke bebouwing. De bouwblokken vormen een ensemble met de maat en schaal van een industrieel complex, gebaseerd op de oorspronkelijke bouwmassa. Aan de zijde van het kanaal liggen de ‘werkplaatsen’ met sheddaken als kapvorm. Daarachter liggen de ‘hallen’ met flauwe 30 graden langs- en dwarskappen. De gebouwdelen zijn verbonden d.m.v. gemetselde tuinmuren. De bestaande villa is ingepast in het nieuwe bebouwingsensemble.

Elk bouwblok heeft een eigen karakteristiek, maar samen vormen de gevels tegelijkertijd een duidelijke eenheid. Het gevelbeeld is geïnspireerd op de industriële architectuur van de oorspronkelijke werkplaatsen en hallen, waarbij de karakteristieke metselwerkdetails en plasticiteit van de gevels zijn overgenomen. Hierdoor verzelfstandigt het ensemble zich als industrieel wooncomplex ten opzichte van haar omgeving. De vrije ligging van het complex in het groen versterkt deze eigenheid van het complex.

Contact opnemen