Woonzorg erf, Urk

Je voordeur aan een woonstraat, je achterdeur aan een gemeenschappelijke boerenerf; dat is het ontwerpconcept voor het gezamenlijke woonzorgerf op Urk.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), Stichting Philadelphia Zorg en Triade Vitree ontwikkelen een gezamenlijke woonzorg omgeving in de uitbreidingswijk Schokkerhoek, Zeeheldenwijk, op Urk. Op loopafstand is een centrumcluster met maatschappelijke voorzieningen als een school, supermarkt en een medisch centrum gepland.

Een gemeenschappelijk boerenerf, met de kinder-/zorgboerderij van Triade en het dagbestedingsgebouw van Philadelphia, vormt het hart van de locatie. Het is een plek met mogelijkheden voor ontmoeting en inclusiviteit. Kinderen uit de buurt en de naastgelegen scholen kunnen de boerderij bezoeken en spelen op het erf en zo op informele wijze in contact komen met de bewoners van de zorgwoonhuizen.

De woonhuizen maken deel uit van de woonbuurt en sluiten daar in beeld, maat en schaal bij aan. Twee woonhuizen van ZONL bieden onderdak aan bewoners die verpleegzorg behoeven: PG (voornamelijk dementerende ouderen) en somatiek. Op de verdieping van één woonhuis komen partnerwoningen van woningcorporatie Patrimonium. In het woonhuis van Philadelphia gaan mensen met een verstandelijke beperking wonen, zowel ernstig meervoudig beperkt (EMB) als bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). De inrichting van het terrein sluit aan bij een leefcirkel concept, waarbinnen bewoners binnen hun persoonlijke mogelijkheden maximale vrijheid krijgen.

Contact opnemen