Vlijtseweg, Apeldoorn

Net buiten de centrumring van Apeldoorn is de kanaalzone, voorheen overwegend ingevuld met bedrijfsbebouwing, in ontwikkeling tot woongebied. Voor het deelgebied Vlijtseweg, het meest westelijk gelegen deel, zijn door SACON architecten woningen en appartementen ontworpen.

Het stedenbouwkundig plan kenmerkt zich door een ‘kamstructuur’ in de vorm van een kade langs het kanaal waarop hofjes aansluiten. De architectuur van de woningen aan de kade refereert deels aan de loodsen, met repetitieve en gelaagde bakstenen gevels, en deels aan de statige villa’s. Beide typologieën komen al voor in dit deelgebied, de nieuwbouw sluit hier letterlijk en figuurlijk op aan. De openbare ruimte is autoluw, waardoor een bijzonder stedelijk woonmilieu ontstaat. Ter plaatse van de tot woningen herbestemde 19e eeuwse loods is een kleine hof gevormd via welke ook de besloten parkeerplaats toegankelijke is.

Contact opnemen